Dodawanie komentarza

Do tematu: DOKła DNIE:Y!

Komentarze do artykułu: UFO w Chinach?

POKAŻ WSZYSTKIE WˇTKI

DOKła DNIE:Y!

~¦WITaNIE?C!

2006-09-16 23:55:21

Dokładnie to owe UFO pO¦WIeciło się 7 ¶wiatełkami po obwodzie...
   AGdy te zaniKŁY...pOKAZau?"O"!Wała znaczy ZŁOtym...BIG SREBRNE po¶rodQ!
    Zważcie na CZAS:
    17.08.06r...g.17.23!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m.Nankin...
    ZaKODowano PERFEK/T...O-ooo ooo o; 7...17 i 123...
   ps.
    Dzi¦Zbudzono mnie o 4.49...Ma¦Z: "44" i 49=7x7...17.09.06r!!!!!!!!!
   
    Więcej...¦Zerzej...daLe:Y... /też i www.npn.ehost.pl pod 8.9.06r.../

ODPOWIEDZ

17.09.06r PAra na: npn!!!

~ ¦WIT,,,AaaaaNIE?C!

2006-09-26 18:50:58

Znajdziecie TAM,że pojawiać się TAMże zaczęło obficie UFO...
    AZmasowany wysyp:
    17.09.06r!!!!!!!!!!!
   W DELCIE.../uj¶cie więc.../ rz. PA RA NA!!!!!!!!!!!
   ==================
    Patrzcie na ICH KOD:Y...
    Dla nich NIE MA¦Z TAJEM NIC inaCZEj IM nie u"M"Y KA :17x7 ZWła¦Zcza!!!
   pozNAJcie więc tę NAJprzepowieDNIĘ...z 1449r!!!/44...49=7x7.../
    Malachiasz:
    Zacna Polsko!!!Ty jeste¶ wielka i wspaniała;
    AtoLI...TY GARdzi¦Z...swoimi m±drymi KrólaMI/T 1-7x7 UN SSS!!!/
    A poNIEważ...ty NIMI GARdzi¦Z przeTO/TO.../ pójdzie¶z w ROZssYpkę...
    Będziesz WZdyCHAŁA... za POKOJem/U?/
    Ale TEN nie prędzej się zJAWi jak w 7-"M"eeeJ/!/LIczBIE...
    IW CZAaaaaSIEdem x 7.../SI!Eden..."M"arK?"O"poloN!!!U:SSS...?Aaaaa!44/
   
    Przyjdzie wtedy ksi±że POKOJU w całym blaSSSQ.../TECZ NOSSS Ciii!!!/
    IPokój zapaN:Uje w twoich murach i pałacach/!!!!!!!!!!!!/
   
    Na KONIEC...będ± mieli króla przez LILIĘ...
    Którego DŁUG:O :NIE/!!!/chCIE LI...
    AK TU:R EGO/???R+P=2w1!="R".../ na KONIEC...
    P¦ZYJm±.../K 1-7x7!MUnie¦Zczędz±CCC?NY!!!18.01.06r.../
    Z RA do¶ć/?/OM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ================================
    CZEgO TUnie RO ZzOOoM?Bei?KA 1-7x7???????????
    "Przez LILIĘ"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    A to przecie wg WSCHODNICH NAUK:
    MAGIA...
    A także symbol KRÓLA.../p.KOD LeOnarDA.../.
    KróLEWsKA...MAGjaSSSne???
   
    Wiem,że JAko WIdaĆ: macie mnie ZAgŁUP:KA...
    Alee...:A JA KOKA"M"!!!!!!!!!!!!!Q KAM?MożeTb BYTb...
    Po 52 l.INtenSSSYWnEGO poBIE Rania?RAnienia czyLI ¦WITania...
    MOCY NOCY...zBIERania...
    NADchodzi"¦-Z"...RO ZU"M"ie?NIE!!!:
    ¦wit... Z "ET"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nie Qmacie??? W ¦ZAK leTONIEzŁOMnosssĆ!!!!!!!/Taki ZAbójczy badacz LODOWYCH...
   pustkowi: Shackleton...aprawdę GO ¦Ć na 102...BYŁ.../
    ETanie maj± W¦ZYSTKO pod kontrol±:
    STRAŻnicY ZIEMI!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    MIstrzowie ¦WIatła...,któRZY/m?"M"!!! StrefaKT na SyBERRI patrz!/ ...
    PRZYBYWAJˇ Z NIEBA/KOSMO:SU 123!!!/ BY NAUCZAĆ...
    To wg.STARożytnej księgi ze wschodu..."DZYAN" co się czyta: DZIEŃ!!!!!!
   
    Nie rzuca CIE Ńa glebę???Co?¦WIT...co PONOcy!!!C Z-BIG OpRÓŻdNIŁ!!!
    Albo bęCdzieŃ...alBO? Gniiił...jak POZOR!nie...MIniO.NE...52 lata!"M"???
    AQrat Vox FM;
    Możesz wreszcie latać jak PTAK...Wła¦NIE nadszedł TEN CZAS...!!!
   
    Módlcie się...aby nie był to CZAS RAKA wg.NOSSSA!!!
    " MARS i JOWISZ w koniunkcji.../P.Schumaker LEW:Y ...WALI w Jowisza!/
    Zbliża się czas raka wraz ze straszn± wojn±;/Patrz więc na NT 7:2019r.../
    Wkrótce nowy król będzie wybrany;
    Który pokój na Ziemi długo utrzyma."
    Mówi± o...50 latach!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mówiła już o tym Sybilla...500 l PNE!!!
    Za¶ NOSSS tak:
    7 i 50 lat POKOJU...
    MUry z marMUru będ± znieSIOne...
    Rado¶ć dla ludzi,odnowiony akwedukt;
    Zdrowie,wielki owoc,zabawa i słodkie CZAS:Y!
   
    ====================
    JA K/1-7x7/ JA TO TO Z-robie???RA"M" QRSSS...?I LeCCCe!!!L:123...
   
    SEPowiedziała,że TAMże NASZA CYWILIZACJA OJCÓW/RAdioĽródło:CCC 123 w gw.Oriona!/
    18.01.06r rankiem napisałem/com...wySSSłał:...TU i TAM.../:
    To będzie JAzDA BEZ TRZY MAN KI...???Że znaczy NIC MNIE...nie powstrzyma!!!Przed PRAWDˇ...
    O g.17.15.../PAtrz 10 dni póĽniej!!!28.01.06r 17.15...KATowice...oraz SEP w Kręgach...O Dr:Y!/
    z CAŁYM IMpETe"M"asaKRUję...tył AUtoBUSu: 123!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tzn...przy sklepie CCC...WALę z impetem...
    w tył AUtobuSU marKI: MAN...z namaLOVEanym...
    TRÓJrękim...JEZUSOpodobnym...facetem!!!
    WYkrakAUe"M"???JA???Czy ONi...CCC 123...ha,ha,ha...
    28.01.06r na...¶mieRć: 52?6? w KATowicACH spadł DACH...
    ZGodnie:
    56/28x2.../wySTAWa GOŁĘBI...PO...¦ZTOwyCH!!!!!!!!!!!!!
    POKÓJ...przyjDZIE...z POCZTY POLSKIEJ!!!Taka wola NIEBA...
    NAJbardziej Znienawidzonej przez was instyTUcji/po ReFORUM!!!aKcji.../...
    A ŻEby/Mnie pOOoKręciło?TO TO...SE D.N..O!!!Na 51 AReaLe...AjaKóKA!!!M!!!: QQ.../
    was...doBIĆ:
    pochodzę po OJCU...z PGRu/uuuuu???????/...
    ha,ha,ha.."M"!!!!!!!!!!!!!
   ========================
    cóż ZYCIE TO J EDEN Z-BIG PA RA/na!/ DOK:SSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ps:
    SSS=StrategJA...STAR:TUj±cZego...SAM"O"LO TU: do GWIAaaaazDU...NOWA!!!?JA!!!KO¦Ć...
    ¦ZUconAaaaa"M"?O,re...ore...KRAKreMIsS¦? ja...SSSne??????????m?: "M"!!!!!!!!!
    ========
    Do do ŁUKASZEWSKIego bodaj z ŁODZI...napisałem ów TEKST: 11.09.96r!!!!!!!!!!!!!
    TENże TA"M"że był...co opisał w N¦ wiecie...co powiedział na KONIEC?
    " Przyjdzie CZAS...to dopoWIEM...W¦ZYSSSTKO" -dy...ROZZwi±że...WÓR...Ob.¦WIT...?"O"¶ci...
   dzięKI?GO¶ciOM z KOSMOSU 123...obFIFto¶ci!!!
    PAT¶zcieKAWIe po ¦WIecie...!!!!!!!!!!!!!ONi ¦Zalej"OM"...
    NiesteETy z ROZZpaczy...że WY NIC...nie QmaCIE.../JA K...na TACY!!!/.
   ===========
    w ks.Zwiastuni ¦wiTU/Z¦ jak ¦Z...LUsterEczKOd!!!Biblii; SZAFIROWE TABLICE=RIPS rozszyfrował!!!/
    jest ZDANIE:
    Musicie nauczyć się postrzegać ŻYCIE JAKO GRĘ...
    A jeżeli kto¶ nie GRA wła¶ciwie...
    Zakończenia na pewnych poziomach...
    Sˇ STRASZNE!
    Patrz choćby 18.01.06+10 dni poTEM!!!
   =========================
    Straszna za¶ kara za p"O"lanie mNIE/!!!/ naSI±PIŁAaaaa/128 mmm opadem/w GdańsQtecznie
   potem ZAlewaj±c półkRPajuŻ wiecie?
    POWÓD¬ 2001r!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Na Discovery mówiono,że to po /1997r...MOJE 44 lata!!!!!!!!!!!!/wódĽ raz na 1000 lat!!!
    Nie zapominajcie,żem RAK WODNY KARdynalNY...ZnaK...;
    AGdym sie rodził...
    ¦WIATon±ł w POWODZI...NO,może nie cały; EUropa!!!
    r.1953............................................................................
    NieJAki Dolno¶l±ski JASNOwidz/PolskoUKRAiński nosss!/:
    TRAFnie przewidział powódĽ spod 3x7...7.7.97 TONIE Kłodzko...
    Rzekł,że wówCZAS wilk morde w wodzie umoczy.../Knajpa Wilcza JAMA: FAKT!!!/
    Ale PRAWDZIWA...WIELKA WO DA popaLIć gdy"999"się spotkaj±.../9.9.2009???/:
    Wtedy i LEW się wody napije!!!
    Sęk w tym,że...leWży on...30 m wyżej WILKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    No i dopowiedział,że...gdy umrze/niestety.../ wyBUCHnie TAK STRASZNA WOJNA...
    ze i KOBIETY¶z na WOJne...i¶ć będ± MUsiAaaaaŁY!!!!!!!!!!!!SO???DO"M"A???
   =======
    Podlasianka z 19 28r/!!!!!!!!Patrz na moje 5x28=7777...z KASYnaJU!!!Ż Qma¦Z?/:
    ma WIDZENIE JEZUSA:
    1/Albo się ¦WIAT poprAWia...: budu O,KeY...
    2/NIE?Ch go ¦ZlaK...trafi...:
    WYbuchnie ///-cia wraz z powszechNO WĘGROLto...?PREQRSSSORR Y?JA?Winien???
    popatrzcie w LIstro...
   ====================
    Na KUBIE/...jaK BOGU.../ gło¶no teraz o WIZJI biskupa sprzed 150 lat:
    Przewidział 40 lat..."PUSTYNI"...Fidela!!!!!!!!!!!!!WYcastroWAN...DALej NIC?
    Wam pod CZACH"OM"????
   ========================
    Za¦ 2 mnichóWIdziało /się to NA NIEBIE /pod CZĘSTOCHOWˇ...w 1692r.../DezyDeRAta!I SALEM...CZAR?/
    ;
    WYgraŻANIE sobie naWZaje"M"asakr± ludóWschodu i zachodu!!!!!!!!!!!!
    Z boku za¶ SZKOP napalony...na OdwET...a przy PNIAQ/Q:DrWALe"M" w¦ZAKleTOONIM był!!!/
    MAŁY¶zMUtNY...poLA...CZE K.../BEZ?Z P"O"KRYcieM!!! Z pierWA¦Zego ¶MIECHU...?Ogoń!!!/
    WYbucha WOJNA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    AWtedy z NIEBIESIech...NATO ONadchodzień?L±doWANIA "UFO"Bjawienia!!!!!!!!!!!!!
    WYsiADa PIĘKNA PANIsko się przed...OwyMalutKIM...polaczkiem pokŁANIA...
    TENżeje ...w MgnieNIU OKA...ZUJE 7x7 MI LOVE...
    ZAQ"M" KALI????????????????????????SSS TOTOno:Wego??????????
    P.JUSTYNAaaaa.../art.KTO MA RACJĘ.../
   
   
   
   
   

ODPOWIEDZ

wow

~ziooom

2006-10-17 01:53:08

eejjj sorki ale Ty piszesz jakbys na DXM jechal i to w wiekszych dawkach

ODPOWIEDZ

ze co ?

~Newbe

2006-12-01 12:16:10

Nic nie zrozumiałem, ty chyba faktycznie jedziesz na dragach i to ostrych typu LSD albo jak kolega sugerował DXM

ODPOWIEDZWydawca portalu HOTNEWS.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶ci  zamieszczane przez użytkowników tejże strony. Osoby zamieszczaj±ce wypowiedzi naruszaj±ce prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog± ponie¶ć z tego tytułu odpowiedzialno¶ć karn± lub cywiln±.Nieprzerwanie od 2004 roku!

PARTNERZY:
Stanisław Michalkiewicz
Nasze kanały RSS:
główny
O NAS:
REKLAMA:
zobacz ofertę