Dodawanie komentarza

Do tematu: Jeżeli chodzi o byty

Komentarze do artykułu: Tajemniczy trójkąt nad drzewami

POKAŻ WSZYSTKIE WĄTKI

Jeżeli chodzi o byty

~Z ufo ostrożnie !

2010-07-27 14:42:44

duchowe w pojazdach ufo i działanie które prawdopodobnie prowadzi do zniewolenia to trzeba sobie zdawać sprawę z...:
   
   -.... duchowego (demonicznego) zwodzenia w takiej sytuacji nie są więc pozbawione podstaw gdyż tego rodzaju koncepcje zarówno w teorii jak praktyce odpowiadają ideologii New Age i są przezeń asymilowane (np. ideologia energii czy mocy kosmicznej globalnej świadomości planetarnej czy kosmicznej świadomości propagowanie duchowej technologii czy naukowej religii duchowego materializmu). W oficjalnych pracach New Age schlebia się kosmitom tak jak i innym kulturom pozaeutop. czy pozachrześc ideologia UFO opiera się na tych samych filarach teor. co New Age (M. Lacroix). Niektórzy badacze twierdzą że w wyjaśnieniu zagadki UFO nie można wykluczać telepatycznych komunikatów od ludzijoginów którzy prezentują wyżej wspomniany światopogląd; takie doświadczenie kontaktu z mistykami tybetańskimi miały rzekomo prekursorki New Age teozofki A. Bailey i H. Bławatska.
   Podobieństwo kontaktu z kosmitami do doświadczeń spirytystycznych (także w wersji channelingu) - co sugeruje ich związek — rysuje się jasno jeśli odtworzy się ogólny schemat doświadczenia: 1 wszechświat (kosmos) znajduje się pod kontrolą rzekomo życzliwych bytów stojących na wysokim szczeblu drabiny ewolucji; 2 byty te karmią nas rzekomo bezinteresownie nieograniczonymi zasobami własnego doświadczenia wiedzy i mocy; 3 jeśli zechcemy otworzyć się na tę wiedzę i moc oraz wykazać coś w rodzaju posłuszeństwa wtedy byty te pokierują nas w duchowej ewolucji skierowanej ku doskonałości czy nawet boskości.
   W przekonaniu prawosk mistyka o. Serafima Rosea współcz. nam porwania
   
   przez UFO są jedną z form opętania diabelskiego gdzie kontakty z UFO nie są niczym innym jak tylko współczesną formą okultystycznych fenomenów istniejących już długie wieki. Ludzie odeszli od chrześcijaństwa i oczekują zbawicieli z kosmosu (S. Rosę UFO w perspektywie chrześcijań-skiej, Fronda 1998 nr 13/14).
   Z podobnymi interpretacjami zgadza się wielu egzorcystów katol. oceniających doświadczenia z UFO z punktu widzenia rozeznania duchowego i duszpasterskiej praktyki; niektórzy teologowie katol. a nawet demonolodzy (jak C. Balducci) nie wykluczają przy tym jednak możliwości realnego Istnienia UFO jako obcej cywilizacji i pogodzenia tego faktu z teologią katolicką...!
   
   Aczkolwiek modlitwa Do Maryji Dziewicy i Chrystusa Pana o uwolnienie jest zawsze porządana !
   
   do tego trzeba dodaćto co już wcześniej zostało napisane:
   
   odnośnie ufo powinniśmy być świadomi iż nie jest to zjawisko rozpoznane więc trzeba być czujnym w stosunku do niego !
   
    Rozróżnia się co najmniej 5 rodzajów hipotez wyjaśniających zjawisko UFO:
    1 oszustwa i kamuflażu - np. oszustwo dla zysku i sławy lub eksperymenty z nową bronią ukrywane przez rządy i państwa.
    2 fizykalno-biologiczna - wyżej rowinięte życie - inteligencja na wyższym poziomie.
   
    To co nazywa się -niezidentyfikowanym obiektem latającym- nie jest w istocie ani obiektem ani też latającym; potrafi jak pokazują rzekome zdjęcia zdematerializować się a ponadto łamie powszechnie przyjęte zasady ruchu (J. Vallee). Z punktu widzenia fizyki nie potrafimy tego wytłumaczyć i przypomina to magię; pojawia się pytanie wynikające z samego opisu zjawiska: magia czy supertechnika? niewytłumaczalna materializacja i dematerializacja UFO (jak w dawnym spirytyzmie) sugeruje że obiekt) te poruszają się raczej poza przestrzenią i czasem niż normalnie w przestrzeni...
   
    Obcy sprawiają ponadto wrażenie, że dokładają wszelkich srarań abyśmy nie widzieli jak naprawdę wyglądają kim są i jakie są ich prawdziwe zamiary...polifoniczny dyskurs o UFO odzwierciedla stan kulrury: niemożność uchwycenia prawdy- poetyka nonsensu- niepewność- fragmentaryczność i niespójność - wszystko to zbliża się do języka w stylu wieży Babel jaki oferuje post-modernizm.
   
    Badania psychologiczno-socjologiczne (np. harwardzldego psychiatry prof. J. Ma-cka) nie potwierdziły hipotezy, że w UFO wierzą gł. osobnicy chorzy nieszczęśliwi skłonni do myślenia w prymitywnych kategoriach znajdujący się na marginesie społ. odrzucający społeczeństwo czy ob-noszący się z ekstrawaganckimi poglądami (por. J.E. Mack, Uprowadzeni. Bliskie spot-kania IVstopnia, Warszawa 1994).
    Potwierdzona została natomiast hipoteza, że osoby wierzące w UFO interesują się jednocześnie innymi alternatywnymi rzeczywistościami jak np. astrologią czy okultyzmem...
   
    Teoria ufo okultystyczno-spirytystyczna (np. demonologiczna) lub inne religijne czy metafizyczne interpretacje - UFO jako aniołowie, Matka Boża, mist. światło.
    Wielu badaczy (np. ]. Whitemore) widzi podobieństwo doświadczeń UFO do szamanizmu, który jest najstarszą formą spirytyzmu; demonologiczne — w ujęciu chrzęść. - interptetacjc zjawiska UFO występują głównie w literaturze protest. (K. Koch), ale też w prawosł. (S. Rosę); autorzy protest, często przekonani są, że natura UFO jest demoniczna — demony potrafiły zawładnąć ludźmi w tych doświadczeniach a nawet próbowały ich zabić w przypadku nieposłuszeństwa (C. Wilson, ]. Weldon); wg ewangelickiego znawcy okultyzmu Kocha wyjaśnienie, że o istotach UFO należy myśleć jako o zmaterializowanych demonach jest najbardziej usprawiedliwione (K. Koch, Okkultes ABC, Agla-sterhausen 1988).
    Interpretacje te wzmacnia fakt, że do kontaktu z kosmitami dochodzi często w channelingu będącym formą spirytyzmu, lub w kontakcie parapsych. indukowanym np. przez zwykłą hipnozę a ci którzy doświadczyli tego kontaktu już wcześniej najczęściej zaangażowani byli w jakieś doświadczenia mist. czy pseudomistyczne...
   
    ten kontakt nie jest zwykle bezinteresowny ale jest motywowany poszukiwaniem własnej boskości u tych którzy ją jakby posiadają i mogą nią tzekomo obdarować.
    W pewnych przypadkach rodzi się zatem idolatryczny kult kosmitów; dlatego wiele ruchów urologicznych zalicza się do kategorii nowych ruchów religi. czy sekt; sekty relgi. zainspirowane UFO głoszą często reigijny synkretyzm (w sensie pseudosyntezy znanych ludzkości wielkich religii); do UFO-kultów najczęściej zalicza się: An-trovis- Towarzystwo Aetherius (Aetherius Society)- Akademia Nauki Unarius (Una-rius Academy of Science) raellanizm- ruch Urantia (por. M. Horodyski UFO - mit współczesności -Nomos. Kwartalnik Reli-gioznawczy- 2000 nr 30-31).
    Często ofiara tzw. porwania (uprowadzenia) przez UFO staje się świadkiem kontaktowym lub religi. wyznawcą mimo że byty UFO działają zwykle poprzez przemoc np. przy uprowadzeniu na starek kosmiczny; czasami jest to przemoc seksualna (jak u średniow. demonów inkubów i sukkubów) niż przemoc tech-niczna w celu porywania na neutralne eksperymenty i badania; niekiedy chodzi o zwykły kontakt czy dotyk. Wiele jednak wskazuje na to, że w każdym przypadku jest to rodzaj inicjacji po której następuje radykalna egzystencjalna przemiana czy swoista konwersja. J.A. Saliba porównuje kontakt z UFO do inicjacyjnych rytuałów przejścia (por. A.E. Kubiak, Jed¬nak New Age, Warszawa 2005). Z chrzęścijańskiego punktu widzenia chodzi tu jednak o kontrinicjację; po kontakcie bowiem zmienia się świadomość pojawia się -miłość- do niedawnego prześladowcy...!
   
   tego rodzaju spotkania z istotami z UFO wahają się od -błogiego połączenia- opisanego przez harwardzkiego psychiatrę prof. J. Macka do spotkania np. porwanej Leah Haley ze wstrętną gadopodobną istotą (por. R.L. Thompson- Tożsamość Obcych. Starożytna wiedza o współczesnych zjawiskach UFO Wrocław 1998).
    Wrogie zachowanie wobec ludzi odsłania demoniczną być może naturę tych bytów; stosują one przymus i przemoc wpływając na umysł i wolę poprzez przemoc fiz. lub telepatię. Znane są też historie które sugerują że obce istoty porywały i zabierały ludzi; istnieje też bogata literatura poświęcona tajemniczym zniknięciom a nawet bezpośrednim atakom na ludzi które nierzadko kończą się zabójstwem (por. tamże).
    Mimo tego iż ciągle powtarza się mist. motyw światła działalność bytów UFO jest więc często bardzo ciemna i przerażająca...!
   
   
   Obcy wyglądają jak demony ze znanych z tradycji kościelnej opisów. Wydają się istotami materialnymi lecz jednocześnie są przezroczyste bądź świetliste jakby niematerialne. Zgodnie z nauką Kościoła demony są istotami duchowymi - upadłymi Aniołami. Żywią się ludzkimi namiętnościami lecz same są upadłe i zepsute. Wyjaśnia to fakt iż podczas wiekszóści porwań dochodzi do seksualnego wykorzystywania ludzi .
    2 Obcy zgodnie z większością relacji podczas badań (...) zadają porwanym ból i straszą ich. W literaturze duchowej szczególnie w żywotach świętych znaleźć można wiele opisów fizycznego ataku demonów na chrześcijan. Jeśli Obcy naprawdę byliby uduchowionymi przybyszami z kosmosu a nie demonami to z pewnością oszczędziliby ludziom cierpień. W rzeczywistości nie chodzi im o łagodzenie fizycznego i psychicznego bólu lecz właśnie o zadawanie go pojmanym ofiarom .
    3 Obcy wywołują uczucie strachu i obrzydzenia towarzyszące ludziom podczas pierwszego spotkania ustępujące dopiero po duchowym podporządkowaniu się człowieka swoim porywaczom. Są to typowe manipulacje demoniczne znane chrześcijańskiej tradycji. Demony dążą metodycznie do pokonania naturalnego wstrętu jaki budzi w człowieku ich bliskość i zastąpienia go uczuciem zaufania do nich .
    4 Duchowe efekty kontaktów z Ocymi są całkowicie antychrześcijańskie. Porwani oddalają się od uniwersalnej tradycji (...) chrześcijaństwa, praktykując fałszywą pokrewną pseudoreligijności New Age duchowość przekazaną im drogą demonicznej iluzji. Ludzie ci nie znajdują się już na drodze chrześcijańskiego teocentrycznego wspieranego Bożą łaską doskonalenia i przemienienia osoby ludzkiej. Nowy światopogląd doprowadza ich do zaniku osobowości do wiary w konieczność roztopienia się w Prajedni która konstytuuje pogańskie rozumienie Raju i Zbawienia.
   
    Także jak już wspomniałem wcześniej modlitwa i Święta wiara w Chrystusa Pana uwolni nas od demonów !
   
   odnośnie demonicznej natury zjawisk...
   
    Wpływ uprowadzeń na moje życie
   
    Uprowadzenia na pokład UFO sprowadziły jedynie na mój kark liczne kłopoty i trudności. Kłopoty te i trudności systematycznie się też pogarszają. W niniejszym podrozdziale wymienię więc najważniejsze z nich:
   
    http://www.sm.fki.pl/Andrzej_Domala/Andrzej_Domala.php?nr=Porwany_przez_UFO_9
   
   
   
    Motto niniejszego rozdziału: Gdyby dano mi wybór - trzymałbym się z dala od UFO.
   
    -...Byłem pewny tego iż ona to sprawiła i odniosłem wrażenie że chce poznać moje myśli. W tym samym momencie me uszy odebrały takie charakterystyczne brzęczenie i to było jej zwycięstwo nade mną. Od tego momentu zawładnęła mną bezgranicznie - zaś ja sam stałem się jakby zabawką w jej władaniu. Nie potrafię ani fachowo nazwać ani też sprecyzować tego co potem nastąpiło. Poczułem wewnątrz swej głowy nagle obrazy które ż y j ą, bo się poruszają i jak gdyby - mówią...-
   
    http://www.sm.fki.pl/Andrzej_Domala/Andrzej_Domala.php?nr=Porwany_przez_UFO_2
   
   
   

ODPOWIEDZ

Z duchowego

~ufo-załoganci

2010-07-27 21:56:48

podejścia Chrześcijańskiego do trudnego problemu załogantów pojazdów ufo trzeba być świadomym iż te duchowe byty wykazują wszystkie cechy duchów upadłych które posługując się mocami nierozpoznanymi dla nas bytów ucieleśnionych starają się w wielu przypadkach do opanowania ludzi oraz ich sterowania a co ciekawe potrafią materializować przedmioty we wnętrzu ciał porwanych (implanty) za pomocą których mają wpływ na te jednostki...
   Dlatego Chrześcijańska modlitwa do Boga Stwórcy rzeczy widzialnych i niewidzialnych jest tak polecana...!
   
   Na podstawie kontaktu z pojazdami kosmicznymi (latającymi talerzami), pochodzącymi rzekomo z cywilizacji pozaziemskich, mówi się także o kontaktach z ich pasażerami nazywanymi: EBE (Extraterrestrial Btological Entitteś) ET ufonautami, humanoidami, kosmitami czy — i ta nazwa jest może najbardziej trafna, gdyż najmniej przesądza o naturze zjawiska - Obcymi (Aliens),
   Wg ufologów którzy coraz częściej aspirują do rangi naukowców, wypowiadając się na forum akademickim już ok. 10 min ludzi było świadkami pojawienia się UFO; najstarsze doniesienia o latających talerzach (widywanych na niebie zagadkowych obiektach latających) sięgają dalekiej przeszłości, np. doby renesansu; zależy to zresztą od interpretacji dokonywanej retrospektywnie przez ufologów, którzy potrafią się dopatrzyć na rozmaitych średniow. rycinach czy renes. obrazach dowodów na istnienie obiektów latających z innych cywilizacji; często ta interpretacja jest swoistą inwersją w kluczu jakiegoś przedefiniowania zjawisk interpretowanych do tej pory teologicznie np. ukazywania się aniołów manifestacji demonów czy nawet objawień (np. maryjnych), które odtąd reinterpretuje się właśnie jako zjawiska UFO; nadużycie to nie spotkało się do tej pory z żadną poważniejszą reakcją katol. teologów.
   Taka reinterpretacja wynika jednak zwykle z wcześniejszych założeń, że kosmici rzekomo założyli wszystkie ziemskie religie i kultury stąd język religii oraz kultur interpretuje się w kluczu ufologicznym co rozpoczął już E. von Daniken (np. bibl. wizja Ezechiela opisywała statek kosmiczny gwiazda betlejemska to latający pojazd, aniołowie to kosmici). Tymczasem samo pojęcie UFO oznacza w istocie zjawisko nieznane (oceultus), które może być postrzegane - nie bez racji obiektywnych - jako doświadczenie okultystyczne czy spirytystyczne; można je więc interpretować z punktu widzenia teologii czy demonologii, a nie odwrotnie...
   
   Mel Gibson gorliwy katolik w swoim wybitnym filmie Znaki (zignorowanym przez tzw. krytykę filmową) przedstawia jednak w sposób symbolicznie ukryty właśnie interpretację djaboliczną - prawdopodobnie w odpowiedzi na wspomniane nadużycia.
   2. Ocena niektórych manifestacji UFO. W chrzęść tradycji duchowej ukrywanie się szatana w celu większego szkodzenia jest powszechnie znane. Brak dowodów na istnienie UFO tłumaczyłby się więc nie tyle ukrywaniem tych dowodów co ukrywaniem się samych Obcych jak ukrywa się złoczyńca by nie zostać zdemaskowanym !
   
   Ufologowie przypisują zwykle zjawiska paranormalne związane z UFO wysokiej technice kosmitów; można więc założyć że status dowodów ufologicznych jest podobny do statusu dowodów zjawisk paranormalnych także dlatego iż w zjawiskach UFO występują zjawiska parapsych. (lub im towarzyszą); ponadto jeden i drugi typ zjawisk łamie znane prawa fizyki (natury), co skłania do tworzenia nieweryfikowalnych na razie hipotez które odsyłają bardziej do przyszłego rozwoju nauki niż do aktualnych i przekonywujących dowodów; zjawiska parapsych. przedstawiane w relacjach UFO należą zwykle do 2 podstawowych kategorii
   
   a) zjawiska parapsych. niezwiązane
   bezpośrednio z UFO (np. zjawiska poltergeist, czyli niezidentyfikowane hałasylub przemieszczanie się przedmiotów
   w domu); może dojść do nich nagle po
   spotkaniu z UFO bądź też świadek bliskiego spotkania ma za sobą wiele przeżyć parapsych. z przeszłości (czasem od
   wczesnego dzieciństwa).
   b) zjawiska parapsych. które zachodzątypowo podczas spotkań z UFO, w tym
   komunikacja telepatyczna, lewitacja, przechodzenie materii przez materię oraz tajemnicze uzdrawianie.
   Istnieje wiele relacji spotkań z kosmitami związanych z paranormalnym uzdrawianiem czy pismem automatycznym. K. Ring odnalazł analogie pomiędzy doniesieniami o doświadczeniach bliskich śmierci a doniesieniami o UFO. J.G. Melton łączy wszelkie opowieści o podróżach astralnych z późniejszymi opowieściami o UFO.
   
   
   
   
   
   
   

ODPOWIEDZ

Znaki na Niebie !

~....

2010-07-27 22:51:39

odejścia od Boga i Pisma świętego ku obsesyjnym wierzeniom w obce cywilizacje, stojące na wyższym stopniu rozwoju technicznego i duchowego. Jednocześnie o. Rose zauważa, że niektóre życiorysy świętych opisują zjawiska podobne do tych, jakie znamy dziś pod nazwą UFO. Podobnych manifestacji doświadczał św. Cyprian, były mag, także św. Antoni Wielki oraz św. Marcin z Tours mający doświadczenia na wzór bliskich spotkań. Siła oddziałująca na świętych jest w teologii jednoznacznie określona: to duchy upadłe, szatani, którzy są zdolni do przybierania widocznej powłoki humanoidalnej (zależnej od stanu cywilizacyjnego) oraz destrukcyjnego wpływania na ludzi poprzez implanty. Także św. Nil Sorski był świadkiem oddziaływania diabelskiego podobnego do UFO: porwań, materializacji, tajemniczych przekazów z niebios, działania kontakterów-chanelingowców. Wniosek nasuwa się sam: prawdziwej i pełnej oceny zjawisk UFO można dokonać tylko na gruncie objawienia i doświadczenia chrześcijańskiego. Jest to część całej gamy zjawisk paranormalnych, tak rozpowszechnionych na świecie, to po prostu najnowszy sposób mediumicznego werbunku (także przez internet). Prawosławny teolog doszukuje się też apokaliptycznych konotacji: może UFO to znaki na niebie z ostatniej księgi Biblii? I zarazem to diabelska sztuczka, mająca usposobić ludzi na przyjście antychrysta właśnie z kosmosu?
   
   Z pewnością odrzucić należy materialistyczne teorie, jakie wysuwa Erich von Daniken o istotach pozaziemskich. - Nie stworzyli oni człowieka, jak też Jezus nie był ich wysłannikiem; gwiazda betlejemska to nie UFO, tak jak nie ma w Biblii ani jednej aluzji do latających talerzy. Danikenowskie odczytanie Pisma Świętego nie wykracza poza fantastyczne interpretacje, zniekształcające prawdziwą treść chrześcijańskiego Bożego Objawienia. Danikenowskie "wizje" technologiczne są po prostu śmieszne w porównaniu do wyrafinowanych "objawień" ufo-załogantów lub po prostu duchów imitujących technologie lub cywilizacje technologiczną...

ODPOWIEDZ

Modlitwa o uwolnienie

~egzorcyzm

2010-07-28 22:10:08

Panie, Ty jesteś wielki
   Ty jesteś Bogiem,
   Ty jesteś Ojcem
   
   
   Ciebie prosimy przez wstawiennictwo i pomoc
   archaniołów Michała, Rafała i Gabriela,
   aby nasi bracia i siostry zostali uwolnieni od złego ducha,
   który uczynił ich niewolnikami.
   
   
   Wszyscy święci, przyjdźcie nam z pomocą.
   Od niepokoju, smutku, obsesji,
    Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
   Od nienawiści, nierządu, zawiści,
    Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
   Od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci,
    Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
   Od wszelkiej myśli o samobójstwie i poronieniu dziecka,
    Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
   Od popadania w rozwiązłość cielesną
    Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
   Od rozbicia rodziny, od wszelkiej złej przyjaźni,
    Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
   Od wszelkiej formy czarów, uroków, guseł i od wszelkiego zła ukrytego,
    Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
   
   Panie, który powiedziałeś
   pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję
   przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi,
   uwolnij nas od wszelkiego przekleństwa i spraw,
   abyśmy cieszyli się Twoim pokojem.
   Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ODPOWIEDZWydawca portalu HOTNEWS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści  zamieszczane przez użytkowników tejże strony. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.Nieprzerwanie od 2004 roku!

PARTNERZY:
Stanisław Michalkiewicz
Nasze kanały RSS:
główny
O NAS:
REKLAMA:
zobacz ofertę