Dodawanie komentarza

Do tematu: Poczytajcie jak przejdzie?

Komentarze do artykułu: Prezydent milczy

POKAŻ WSZYSTKIE WĄTKI

Poczytajcie jak przejdzie?

~ROSOMAK_Navy SEAL

2006-07-31 11:17:24

Walter White Jr.
   UKRYTA TYRANIA
   …szokująca akutualizacja “Protokołów Mędrców Syjonu”
   Kazimierz Świtoń
   Tłumaczenie dr Józef Pawlikowski
   Wstęp, redakcja i opracowanie Kazimierz Świtoń
   WERS
   Wydawnictwo Hobbysta
   Poznań-Warszawa 2006
   Walter White jr, „Ukryta tyrania” wyd. 1 Poznań-Warszawa 2006 Tytuł oryginału:
   The Hidden Tyrany”, bmw, brw, USA
   Jedną rzeczą jest odkryć prawdę, inną – zrozumieć ją, a jeszcze inną – wszczęcie działania. Prawda jako taka nie ma wartości dopóki nie jest wykorzystana lub nie: Walter White Jr.
   Spis rzeczy:
   Wstęp: - Kazimierz Świtoń
   Część I
   Czekamy na dzień zwycięstwa nad światem
   Co to wszystko nam mówi?
   Żydowski syjonizm i antysemityzm
   Rząd i kontrola polityczna
   Chrześcijaństwo i judaizm
   Żydowska wiara i religia
   Władza pieniądza
   Kontrola nad umysłami
   Manipulacja pracą i przemysłem
   Kontrola nad każdą religią
   Światło nadziei
   Ostrzeżenie
   Część II
   Naszym bogiem jest Lucyfer
   Część III
   Ukryta tyrania ujawniona
   dominacja we wszystkich znaczących grupach zawodowych w USA. Powiedział on:
   My żydzi nadal jesteśmy zdumieni jak łatwo
   WSTĘP
   Drogi Czytelniku, trzymasz w ręku publikację, którą będziesz czytał z niedowierzaniem. Będziesz zaskoczony – pytając sam siebie – czy jest to możliwe, aby w okresie tak wysokiego poziomu nauki jedna, rozrzucona po świecie nacja mogła opanować tak wielki naród amerykański.
   Publikacja ta to szokująca akutualizacja „Protokołów mędrców Syjonu”.
   W tym, zaledwie trzydziestokilku stronicowym wywiadzie asystent amerykańskiego senatora, żyd, Harold Wallence Rosenthal ujawnił fakty i zamiary panowania nad światem swojego plemienia. Jest to autentyczne wyznanie rasisty żydowskiego, za które kazał sobie sowicie zapłacić. Nie przypuszczał, że za to ujawnienie działań rasistów żydowskich, spotka go tak sromotna kara jak śmierć.
   Rasizm żydowski ubezwolnił nie tylko Amerykanów, ale opanował dziesiątki narodów globu ziemskiego. Również nasz katolicki naród Polski został zniewolony przez tę rasę. Wprawdzie publikacja ta skierowana było do Czytelnika amerykańskiego, ale jest znakomitym odnośnikiem do spojrzenia na naszą polską rzeczywistość.
   Czyż nie jest widoczne działanie rasistów żydowskich w naszym kraju? Dlatego, Drodzy Rodacy, przeczytajcie uważnie to wyznanie amerykańskiego żyda, który chlubi się tym, w jakim to szybkim tempie jego współplemieńcy opanowują świat i zniewalają chrześcijan.
   Dotychczasowych przykładów działań żydów na szkodę naszego Narodu można by wyliczać tysiące. Podam tylko niektóre wydarzenia z mojego życia. Pragnę zaznaczyć, że kierowana przez żydów Służba Bezpieczeństwa PRL od maja roku 1977 (kiedy to uczestniczyłem w głodówce protestacyjnej w kościele św. Marcina w Warszawie, w obronie aresztowanych robotników z Radomia i Ursusa) do roku 1989 sporządziła 20.000 (dwadzieścia tysięcy!!!) stron raportów operacyjnych na temat mojej otwartej walki z żydokomuną, którą to walkę rozpocząłem właśnie ową głodówką w maju 1977 roku.
   Dzisiaj nadal fałszuje się najnowszą historię Polski. Żydzi opanowali centralne władze „Solidarności” i nie dopuszczają do ujawnienia kto pierwszy i gdzie powoływał pierwsze w obozie komunistycznym Wolne Związki Zawodowe i pokazał drogę do wolności. Powstanie „Solidarności” przypisuje się Lechowi Wałęsie, a prawdą jest, że pierwsze Wolne Związki Zawodowe powstały z mojej inicjatywy 23 lutego 1978 roku w Katowicach..
   Żydzi z Komitetu Obrony Robotników nie chcieli dopuścić do ich powołania.
   Chcieli za wszelką cenę nasz WZZ zdominować i nami kierować. Ponieważ nie daliśmy się opanować, to w późniejszym okresie pomagali Służbie Bezpieczeństwa nas niszczyć. Niszczyć dlatego, ponieważ nasze związki miały charakter chrześcijański, a do tego KORowcy dopuścić nie chcieli. Usiłowali oni zorganizować w Polsce lewackie Komisje Robotnicze – myśmy im w tym przeszkodzili. Dlatego próbowali nas wyeliminować organizując WZZ w Gdańsku, gdzie wstawili Wałęsę, którego nazwisko jako agenta Służby Bezpieczeństwa zamieszczone było na drugiej „liście Macierewicza”, którą Antoni Macierewicz utajnił. Wyznanie pana Kieresa, iż Lech Wałęsa nie był agentem SB jest jawnym żydowskim oszustwem.
   Największym publicznym przyznaniem się żydów, że rządzą naszą Ojczyzną i kierują niektórymi polskimi biskupami, było żądanie żydów usunięcia Krzyża papieskiego z terenu KL Auschwitz w Oświęcimiu. Usunięcie Krzyża z największego cmentarza naszego Narodu, gdzie Polacy mordowani byli przez Niemców za to tylko, że byli Polakami. My katolicy mamy prawo mieć na swoich mogiłach Krzyż, a żydzi którzy rządzą obozem zagłady w Oświęcimiu tym zamordowanym Polakom tego prawa odmawiają.
   Mógłbym podać jeszcze wiele przykładów rządów żydów nad Polską, ale zostawiam je do moich wspomnień o fałszowaniu najnowszej historii Polski, które mam nadzieję wydać jeszcze w tym roku.
   Drodzy Czytelnicy!
   Ważka publikacja wydawnictw „Wers” i „Hobbysta” nie jest fikcją, oparta jest ona na prawdzie, która ukazuje jak naród amerykański nieświadomy jest swojego niewolnictwa. My Polacy nie jesteśmy w lepszej sytuacji. Nie wiem czy w najbliższej przyszłości Polacy się przebudzą. Najbardziej bolesne jest to, że w tym zniewalaniu nas, Polaków, pomagają żydom niektórzy hierarchowie i duchowni naszego polskiego Kościoła. Jeżeli nadal będziemy obojętnie patrzeć na niszczenie naszego Narodu, to przyszłe pokolenia Polaków zostaną parobkami u rasistów żydowskich, a Polska zostanie wymazana z mapy Europy i świata.
   CZĘŚĆ I
   Czekamy na dzień zwycięstwa nad światem.
   W poufnym wywiadzie z żydowskim asystentem pewnego senatora, powiedział on: „To dziwne, że naród amerykański nie powstaje, by każdego żyda wyprawić z tego kraju.
   Ów żyd, Harold Wallence Rosenthal, uczynił to stwierdzienie po przyznaniu, że istnieje żydowska amerykańscy chrześcijanie wpadli nam w ręce. Gdy naiwni Amerykanie czekają, aż pogrzebie ich Chruszczow, my nauczyliśmy ich poddawać się naszemu panowaniu” (1)
   Zapytany, w jaki sposób naród może być złapany w pułapkę, nie wiedząc o tym, p. Rosenthal przypisał owo zwycięstwo całkowitej kontroli nad mediami. Pochwalił się, że żydzi kontrolują wszystkie wiadomości. Każda gazeta, która odmówiłaby przyjęcia kontrolowanych informacji, musi ucierpieć przez wycofanie z niej reklam. P. Rosenthal oświadczył: „to bardzo proste.”
   (1) Poddanie to możliwe jest dzięki stopniowemu przejęciu koncepcji Talmudu, które są przyjmowane jako chrześcijańskie, w ten sposób tworząc społeczeństwo żydowskie. Rabin Martin Siegel nazwał to „judaizacją chrześcijaństwa”. (Zajmująco na temat „judaizacji chrześcijaństwa” pisał śp., prof. Michał Poradowski w swej wybitnej książce „Talmud czy Biblia”. Por rozdziały tejże „Na czym polega judaizacja chrześcijaństwa”. „Judaizacja chrześcijaństwa dzisiaj”, „Współczesna judaizacja Mszy Świętej”, „Jeszcze o judaizacji chrześcijaństwa”. Wyd. WERS, Poznań 1998. Wydawnictwo WERS przygotowuje obecnie do druku anglojęzyczne tłumaczenie „Talmudu czy Biblii” – dop. K. Świtoń).
   Zapytany o ludzi zajmujących wysokie stanowiska polityczne, Rosenthal oznajmił, że nikt w ciągu ostatnich 30 lat nie zdobył władzy politycznej, bez poparcia żydów. Amerykanie nie wybierali prezydenta od 1932 roku, gdy został nim Franklin Delano Roosevel. On i każdy następny prezydent był naszym człowiekiem. (2)
   W rozmowie z George’em Wallace’em p. Rosenthal uśmiechnął się i zaproponował aby przyjrzeć się miejscu, w którym Wallace znajduje się obecnie. Na wspomnienie o polityce zagranicznej USA cała poufność wywiadu prysła. Z pogardą drwił z amerykańskiej głupoty i z tego, że nie widzimy całego zakresu działalności Kissingera jeśli chodzi o politykę zagraniczną. (3)
   Od początku do końca jest to polityka syjonistyczno-komunistyczna. Jednak obywatele myślą, że ta żydowska polityka jest dobrodziejstwem dla Ameryki. (4).
   Cytował on „odprężenie” jako przykład dyplomacji.
   Naiwność Amerykanów wywołała tylko pogardę p. Rosenthala.
   Wywiad toczył się dalej z poziomu niemal wszechwiedzy:My żydzi kładziemy przed narodem amerykańskim jedną kwestię za drugą. Dalej, aby wywołać zamieszanie, kładziemy nacisk na obie strony jednej kwestii. Gdy ludzie skupią się na tych kwestiach, nie widzą kto stoi za tym. My żydzi bawimy się Amerykanami jak kto z myszą”..
   W miarę jak rozmowa się przeciągnęła, można było odczuć, że być może Amerykanie zasługują na terror, który jest dla niej zaplanowany. Żydowski umysł nastawia jedną grupę etniczną przeciwko drugiej. Krew mas popłynie, a my czekamy na dzień zwycięstwa nad światem – stwierdził zimno p. Rosenthal (5).
   (2) Nawet przed Rooseveltem żydowski wpływ na Woodrowa Willsona (1913-21) był ewidentny, jak pisał Henry Ford w 1921 r., - „Prezydent Wilson, gdy był prezydentem, był blisko związany z żydami.Jego administracja, jak każdy wie, była w dużym stopniu sterowana przez żydów”. „The International Jew” (Międzynarodowy żyd”)
   (3) Henry Alfred Kissinger (ur: 1923, żydowskiego pochodzenia polityk i dyplomata amerykański; 1969-1974 doradca prezydenta USA d/s bezpieczeństwa narodowego i dyr. Rady d/s Bezpieczeństwa Narodowego, współautor polityki kolaboracji USA z reżimem komunistycznym. W 1973 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Członek globalistycznych i antynarodowych organizacji: Bilderberg Group, Concil on Foreign Relations oraz Komisji Trójstronnej (por. W Uszkujnik, „Paradoksy historii” – Tajna historia Rosji, Europy i świata”, Wyd. Unia Nowoczesnego Humanizmu, Gdańsk 1996 – jedna z wybitnych książek wydanych w języku angielskim, na zachodzie przez tzw., białych Rosjan, następnie przetłumaczona i trzykrotnie wydana w Polsce przez Unię Nowoczesnego Humanizmu śp. Władysława Brulińskiego „Oskara” – dwa wydania w tzw., drugim obiegu, wyd. III w 1996 . Książka o ogromnym powodzeniu wśród polskich czytelników, czeka na kolejne czwarte wydanie – dop. K. Świtoń).
   (4) Przyczyną tego jest fakt, że media żydowskie odnoszą sie do „polityki syjonistyczno-komunistycznej” jako polityki „amerykańskiej” wypełniającej założenia konstytucyjne”. Kwestią zasadniczą jest tutaj nasza niewiedza na temat systemu rządów.
   (5) Tak samo mówili komunistyczni przywódcy rewolucyjni.
   Po zakończeniu tej niezwykłej rozmowy przeważyło uczucie niedosytu. Jak to możliwe, że grupa „istot ludzkich” może być tak perfidna, tak zła w swych intencjach? A jednak słowa usłyszane i dostępne dowody są prawdziwe. Czy możliwe, aby naród amerykański pozostał uległy nawet gdy wraz z krwią wyssane jest z niego życie? Na to wygląda.
   CO TO WSZYSTKO NAM MÓWI???
   Po nagraniu tego wywiadu p. Harold Wallance Rosenthal, lat 29, asystent senatora Jacoba K. Javitsa z Nowego Jorku, został zabity w rzekomym zamachu na samolot izraelski w Stambule w Turcji 12 sierpnia 1976 roku.
   Może p. Rosenthal „wyrażał się zbyt otwarcie”. Bo choć 4 ludzi zostało zabitych o ok., 30 rannych w czasie zamachu, Rosenthal nie został zabity przez przypadkową kulę, jak inni. Jak wynika z raportów, podobnie jak większość ludzi biorących udział w tym wydarzeniu, Rosenthal powinien był być ciężko ranny. Tymczasem ja, Walter White, który przeprowadzałem ten poufny wywiad, po wielu dociekaniach mogę stwierdzić, że Harold Rosenthal został niewątpliwie zamordowany na lotnisku w Stambule podczas rzekomego porwania – prawdopodobnie przez swoich własnych ludzi (6).
   Nie było naszym zamiarem dotknięcie nikogo, a zwłaszcza rodziny p. Rosenthala, która dość się po owej tragedii nacierpiała. Korespondowaliśmy z jego matką i ojcem z Filadelfii oraz jego bratem Markiem Davidem Rosenthalem, studentem collegu’u w północnej Kalifornii. To on poinformował mnie, że przyjaciele Harolda z Waszyngtonu utworzyli fundację jego imienia. Wysłał nam prospekt Towarzystwa Stosunków Zagranicznych im. Harolda W. Rosenthala Komitetu Amerykańsko-Żydowskiego (The Harold W Rosenthal Fellowship In International Chapter American Jewish Committee) Washington Chapter. 818-18th Street N.W., Washington, DC. 20006. Zawierał on kilka życiorysów, a honorowymi przewodniczącymi są wiceprezydent Walter F. Mondele i senator Jacob K. Javits.
   Z szacunku postanowiliśmy odczekać rok od śmierci Rosenthala i opóźniliśmy publikację wszystkich materiałów uzyskanych od niego w ten pamiętny dzień. Jak już mówiłem, wywiad z nim był długi – bowiem wyglądało na to, że z przyjemnością wyrzucał on z siebie wszystkie informacje – chwilami znów milkł – i trwało to do wieczora.
   Jako pisarz i wydawca nie dziwię się łatwo, ale gdy ten egotysta Harold W. Rosenthal bredził aż do tego stopnia, stwierdziłem, że rzeczy, które mówił, są przerażające – ujawniają zdradę, której był częścią – okazał się napawać sukcesem żydowskiego spisku światowego. A był on bliskim współpracownikiem senatora.To, co przeczytacie, powinno być OSTRZEŻENIEM dla wszystkich nie-żydów na świecie. Powinno otworzyć oczy tych, którzy znali go z waszyngtońskich kół rządowych.
   6) „Międzynarodowy żyd nie boi się niczego tak bardzo, jak prawdy o sobie samym i swych planach”. „The International Jew” (Międzynarodowy żyd) Staje się rzeczą oczywistą, że to, co odkrył, nie jest fikcją. To nie wyobraźnia! On nie udawał – bo mówił kompetentnie i inteligentnie. Wiele powiedziano i napisano o światowym spisku żydowskim, ale nikt nie opisał go tak otwarcie. To przechodzi ludzkie pojęcie. Ich plany są zaskakujące i wielu zdziwi się czytając treść tego dokumentu. NIC takiego jeszcze nie zostało powiedziane.
   Nie będziemy dodawać komentarzy.
   Nie będziemy sędziami.Patrząc wstecz na okres, w którym przeprowadzony był wywiad, i mając czas na zanalizowanie otwartości Rosenthala, skłaniamy się do tego, by myśleć o nim jak o pełnym pogardy, chełpliwym, ale znającym się na rzeczy człowieku. Zaliczyłbym go do egotystów i egoistów. Czasem jego okrucieństwo pełne było jadu, zwłaszcza gdy mówił o głupich chrześcijanach lub „gojach”, jak często nas nazywał. To mnie zaskakiwało, bo słowo „goj” nie pochodzi z naszego języka i on o tym na pewno wiedział. W jego umyśle tkwił plan światowego żydostwa. Arogancko przechwalał się, że żydowskie panowanie nad światem jest niemal dokonane – dzięki głupocie chrześcijan...
   ŻYDOWSKI SYJONIZM I ANTYSEMITYZM.
   Zapytany o to czy jest syjonistą, p. Rosenthal odpowiedział:Co za pytanie! U podstaw tej kwestii leży tradycyjne, syjonistyczne pojęcie alijah, hebrajskie określenie oznaczające ponowne zgromadzenie się, czy też powrót żydów z diaspory do ojczyzny palestyńskiej. Od 1948 roku i powstania Izraela alijah stał się głównym imperatywem polityki rządowej Izraela”..Co to takiego „alijah?” Czy może pan to przeliterować? – Gdy to uczynił, poprosiłem go o podanie właściwego znaczenia tego słowa. Pan Rosenthal odparł:Jest to permanentna, psychiczna migracja do Palestyny na stałe, nie na krótko.” Zapytałem, co to jest Syjonizm. Słyszałem, że żydzi definiują go jako wszystko począwszy od przybycia na stałe, do finansowego i duchowego wsparcia dla Izraela przez cały świat. Pan Rosenthal oświadczył: Nasz pierwszy przywódca premier David Ben-Gurion powiedział, że syjonizm bez „powrotu do Syjonu” jest fałszem. Niezbyt wielu amerykańskich żydów migruje do Izraela. Niektórzy twierdzą, że wszyscy żydzi są syjonistami z definicji. Inni mówią, że żyd nie jest syjonistą dopóki nie zostanie członkiem płacącym składki w jakiejś aktywnej organizacji syjonistycznej. Definicje są różne odkąd żydowska ojczyzna stała się rzeczywistością” (7).
   Miliard dolarów zwolnionych od podatku Ameryka wysyła rocznie do Izraela, prawdziwym Amerykanom nie podoba się to. P. Rosenthal odparł:Ci naiwni politycy z Waszyngtonu są naprawdę łatwowierni. Większość z nich jest niezbyt bystra, więc silne żydowskie lobby wpłynęło na te praktyki już wiele lat temu i nie ma nikogo na tyle silnego, aby to zatrzymać. Niektóre z tych pieniędzy wracają do USA i są wydawane na syjonistyczną propagandę, przede wszystkim przez B’nai B’rth i Konferencję Organizacji Żydowskich (Conference of Jewish Congress).Agencja Żydowska (Jewich Agency) jest funduszem – czymś w rodzaju zarządu wywodzącego się z B’nai B’rith. Nie ma nic złego w wysyłaniu amerykańskich pieniędzy zwolnionych od podatku od Izraela tak długo, jak potrafimy to tak sprytnie wykierować, aby nam się upiekło. Na chwilę odejdźmy od tematu. Dość jasno daje pan do zrozumienia, że nie lubicie żydów. Dlaczego???Panie Rosenthal, ja nikogo nie nienawidzę. Powiedziałem, że nie podoba mi się to, co żydzi z nami robią, zwłaszcza gdy ma to związek z chrześcijaństwem. Nienawidzę ich oszustw, sztuczek, przebiegłości i jawnej nieuczciwości. Czy przez to jestem antysemitą? Jeśli tak, to jestem antysemitą! Antysemityzm nie oznacza przeciwieństwa semityzmu. Nie ma czegoś takiego. My żydzi używamy tego określenia jako słowa-kamuflażu, określającego bigotów takich jak wy – każdego, kto dopuszcza się krytyki wobec żydów. Używamy go przeciwko tym, którzy sieją nienawiść.” (8).
   Dałem jasno do zrozumienia, że nie podoba mi się zły wpływ żydów na kulturę chrześcijańską – a także na nasz amerykański, chrześcijański sposób życia. Na to p. Rosenthal powiedział:
   (7) Syjonistyczna propaganda i działalność zawsze opierały się na fałszywym założeniu, że żydzi są Izraelitami, co sprawia, że ojczyzną żydów jest Palestyna i że potrzebują pomocy, aby wrócić i zbudować swoje państwo. Tak więc naiwni chrześcijanie popierają ich.
   8) „Antysemityzm” to określenie niedawno stworzone przez żydów. To żydzi mówią nam co składa się na antysemityzm i kiedy się on pojawia. „Antysemityzm” istniejący w Ameryce jest wytworem przywódców żydowskich. Żydzi potrzebują go jako narzędzia kontroli i uciszenia opozycji wobec ich szkodliwych i odrażających sposobów działania.W czasach Chrystusa żydzi oczekiwali materialnego, ziemskiego królestwa, ale Chrystus zaoferował żydom królestwo duchowe. Tego nie mogli przyjąć, więc odrzucili Jezusa Chrystusa i kazali Go ukrzyżować.”
   Co pan ma na myśli mówiąc „kazali Go ukrzyżować?” Czy historia nie dowodzi, że to żydzi ukrzyżowali Jezusa Chrystusa? Tak, chyba tak. Nie owijam nic w bawełnę, ale 2000 lat temu wasz naród zrobiłby to samo z człowiekiem, który by was traktował tak jak Chrystus traktował żydów.”Mówmy o Jezusie Chrystusie jako tylko o człowieku! I tylko tym był – człowiekiem, który chodził po ziemi jak każdy inny i mit o Chrystusie powstałym z martwych i powracającym na ziemię aby spotkać się z uczniami jest stekiem bzdur. Żydzi wypierający Arabów z Palestyny chcieli obalić wizję Chrystusa dotyczącą królestwa duchowego. Widzi pan, zamiast przywódcy, który dla żydów stworzyłby ich imperium, ludzie waszego pokroju dali żydom spokojnego kaznodzieję zwanego Chrystusem, który zamiast wyznawać zasadę „oko za oko” nadstawiał drugi policzek. Bzdura! My budujemy, a właściwie zbudowaliśmy ziemskie imperium bez waszej łaski i waszego kiepskiego Mesjasza.”Widzę, że i pan i panu podobni chcecie pozbyć się Chrystusa i chrześcijan! Współczuję. Na to Rosenthal odparował: Nie pierdol pan. Nie potrzebuję waszego współczucia. Nie chcę go! Zbyt wielu żydów nie ma odwagi mówić wam jak żyjemy i co planujemy, ale ja się nie boję nikogo i niczego. Wiem czego chcę.
   RZĄD I KONTROLA POLITYCZNA
   Zapytany dlaczego żydzi często zmieniają swoje nazwiska, odpowiedział:
   Żydzi to najiteligentniejszy naród na świecie, więc skoro opłaca się im zmiana nazwiska, zmieniają je. To wszystko. Wniknęli do waszego społeczeństwa, które jest zepsute – więc podczas gdy żydzi odnoszą korzyści, głupi goje nie zdają sobie sprawy z tego, że ci żydzi z nieżydowskimi nazwiskami są żydami. Nie wiem co myślicie o żydach w rządzie, którzy używają nieżydowskich nazwisk. Coż, nie obawiajcie się, ponieważ w niedalekiej przyszłości nie będzie już władzy prezydenckiej w USA.Niewidoczny rząd przedsiębierze już odpowiednie środki.”
   Według pana czy żydzi w Rosji są rzeczywiście prześladowani czy mają też pewne swobody?
   Większość żydów na całym świecie – powiedziałbym, że ponad 90% - wie co się rzeczywiście dzieje z naszym narodem. Mamy sposoby kontaktowania się nieporównywalne z waszymi sposobami. Tylko głupcy, ignoranci, niedoinformowani i degeneraci widzą pokój w waszym społeczeństwie – a wy dranie ukrywacie wasze grzechy pod owczą skórą.
   To wy jesteście hipokrytami – nie żydz, jak o nich mówicie i piszecie. A jeśli chodzi o pańskie pytanie – w Rosji są dwa odrębne rządy – oficjalny i niewidzialny.
   W skład oficjalnego rządu wchodzą różne narodowości, natomiast w niewidzialnym rządzie zasiadają wyłącznie żydzi. Potężna tajna policja sowiecka odbiera rozkazy od tajnego rządu. Jest 6-7 milionów komunistów w sowieckiej Rosji. 50% stanowią żydzi, a pozostałe 50% - nie żydzi – im się nie ufa. Żydowscy komuniści są zjednoczeni i ufają sobie nawzajem – a inni się nawzajem szpiegują. Co 5-6 lat tajny sztab żydowski nawołuje do czystki w partii i wielu zostaje zlikwidowanych.”Na pytanie – dlaczego, odpowiedział: Bo zaczynają pojmować zbyt wiele z żydowskich sekretów dotyczących rządzenia. Rosyjscy komuniści mają tajną grupę, w której są tylko żydzi. Rządzą oni wszystkim, co wchodzi w zakres obowiązków oficjalnego rządu.To ta silna organizacja była odpowiedzialna za bezszmerowe przeniesienie centrum komunistycznego do Tel-Aviwu, skąd pochodzą wszelkie instrukcje.”Czy nasz rząd i ONZ wiedzą o tym? ONZ to nic innego, jak drzwi pułapki wiodące do bezgranicznego obozu koncentracyjnego Czerwonego Świata. W ogromnym stopniu kontrolujemy ONZ.”
   Na pytanie dlaczego komuniści niszczą klasę średnią i ludzi wykształconych z całymi rodzinami gdy wchodzą do jakiegoś kraju, p. Rosenthal odpowiedział:
   Jest to ustalona zasada aby niszczyć wszystkich członków nie istniejącego jeszcze rządu, ich rodziny i bliskich, ale nigdy żydów. Oni niszczą pracowników policji, policji stanowej, oficerów armii i ich rodziny, ale nigdy żydów.
   
   My nie jesteśmy głupcami! Niewidzialni władcy w krajach komunistycznych mają ogólnoświatową kontrolę nad propagandą i rządami w wolnych krajach. Kontrolujemy wszelkie środki masowego przekazu włącznie z czasopismami, magazynami, radiem i telewizją. Nawet waszą muzykę! Cenzurujemy piosenki przeznaczone do upublicznienia na długo zanim dotrą one do wykonawców. Niedługo będziemy kontrolować wasze myśli.” (9)
   (9) Ci, którzy nie mają wystarczających możliwości, aby pokonać wroga, muszą kontrolować umysły, co może być skuteczniejsze od przewagi fizycznej – mówi o tym sowiecki wynalazek psychopolityki (por. Deirdre Manifold, „W stronę Rządu Światowego. Nowy Porządek Świata”, rozdz. VIII, „Psychopolityka, komunistyczne narzędzie wojny”, wyd. Wers, Poznań 2005).
   CHRZEŚCIJAŃSTWO I JUDAIZM
   Z tego co pan mówi – o ile pana przechwałki są prawdą – nasza przyszłość jest przerażająca – nasza – Ameryki i chrześcijan.Nastąpi w USA przymusowa walka klas i wielu zostanie zlikwidowanych. Z pewnością będzie pan pośród nich. Żydzi nie poniosą szkody. Ja się nie przechwalam! Podaję panu fakty! Jest już zbyt późno, aby wasi chrześcijańscy stronnicy przygotowali się do obrony. Ten czas już minął. Dawno, dawno temu MUSIELIŚMY stać się agresorami! Jest to niewątpliwie jeden z naszych WIELKICH celów życiowych. TO MY jesteśmy agresorami!” Gdy mu powiedziałem, że uważałem go za człowieka inteligentnego, ale przekonałem się, że nie wie co mówi, odparł: Judaizm to kultura niezrównana. Nie ma nic na tym świecie, co dałoby się z nią porównać. Wasze tzw., Chrześcijaństwo wyrosło z judaizmu. Kulturalny i inteligentny wpływ judaizmu jest odczuwalny na całym świecie – tak, przez całą cywilizację.” Mówiłem mu o moich studiach dotyczących żydów i że niewiele osób przeprowadziło więcej badań nad światowym żydostwem ode mnie. Mówiłem też o moich nieprzyjemnych odkryciach, przypominając panu Rosenthalowi, że wśród żydów nie ma żadnej moralności. Odrzekł: Pieniądze są ważniejsze od moralności. Z pieniędzmi można osiągnąć wszystko. Nasz naród udowadnia to w Izraelu, gdzie jego obroną przed atakiem jest stan gotowości wojennej. Obecnie Izrael może zwyciężyć w każdym starciu. Wyrosłe w kubucach umysły zrobią z tego małego kraju bliskowschodni raj. Będzie to także baza rządu światowego”. (10) Talmudyczny judaizm jest religią niewolnictwa i żydowskiej kontroli nad światem.
   Rozmawialiśmy o tragedii Watergate i korupcji na wszystkich szczeblach rządowych. Sugerowałem, że rządowi reprezentanci powinni być bardziej otwarci i bezstronni w kontaktach z ludźmi. P. Rosenthal odparł: Co by to pomogło? Co opinia publiczna wie na temat rządzenia? Większość to osły! Czy możemy pana słowa zacytować dosłownie?
   Nie obchodzi mnie to – jak powiedziałem, niewielu ma tyle odwagi, żeby głośno mówić. Wszyscy żydzi i nie-żydzi – mielibyśmy więcej wzajemnego zrozumienia gdybyśmy mówili otwarcie. To my uczymy was myśleć, zasiewamy wśród was „kompleks winy”, abyście bali się krytykować żydów otwarcie.”
   ŻYDOWSKA WIARA I RELIGIA
   W czasie tej pouczającej rozmowy stało się jasne, że owo zrozumienie nie pochodzi od nowicjusza. P. Rosenthal zapytany jak żydzi mogą być tak łatwo akceptowani przez inne narody, odpowiedział wyczerpująco i szczegółowo. Dawno temu, przynagleni pragnieniem pójścia własną drogą przez świat, żydzi zaczęli szukać sposobów na odciągnięcie uwagi wszystkich ludzi od aspektu narodowości. Co mogło być skuteczniejsze, a jednocześnie mniej podejrzane, niż zapożyczenie i wykorzystanie pojęcia wspólnoty religijnej? My żydzi nigdy nie mieliśmy religijnej instytucji, która by wyrosła z naszej świadomości, gdyż nie posiadamy niczego w rodzaju idealizmu. To oznacza, że wiara w życie poza doczesnym bytem jest nam obca. Tak naprawdę Talmud nie podaje zasad przygotowujących każdego na życie przyszłe, ale podaje reguły na wspaniałe życie na ziemi. Jest to zbiór pouczeń dotyczących utrzymania cywilizacji żydowskiej i regulowania stosunków między żydami i gojami. Nasze nauczanie nie dotyczy problemów moralnych, ale tego, jak „zdobywać”.
   (11) To tłumaczy pasożytniczą naturę narodu żydowskiego. Żydzi nie bogacą się jeden kosztem drugiego, ale starają się „zdobyć”, wykorzystać pracę i dobra innych.
   Co do moralnej wartości religii żydowskiej, istnieje dość wyczerpujących opracowań ukazujących ten rodzaj religii jako światło, w którym religia nasza dla umysłu chrześcijańskiego wygląda tajemniczo. Jesteśmy najlepszym przykładem na taki produkt nauczania religijnego. Nasze życie należy do tego świata, a nasza mentalność jest obca duchowi chrześcijańskiemu, jak nasz charakter obcy był Założycielowi nowej wiary 2 tysiące lat temu. Założyciel chrześcijaństwa nie taił swego zdania na temat żydów i tego, że nie jest jednym z nas. Gdy uznał to za stosowne, wygnał nas ze świątyni Bożej, bo wtedy jak zwykle traktowaliśmy religię, jako środek postępu i interesu.”
   (12) Kupcy z Babilonu uczynili nasze społeczeństwo komercyjnym.
   Ale w owym czasie udało nam się przybić Jezusa do Krzyża za jego stosunek do nas; natomiast współcześni chrześcijanie wchodzą w politykę partyjną i aby wygrać wybory zniżają się do błagania o głosy żydów. Mieszają się nawet do naszych intryg politycznych wbrew interesom własnego narodu.
   (13) Ci ludzie zwani byli różnie – nicponiami, politycznymi prostytutkami, szarlatanami, zdrajcami, popychadłami, pionkami, itp. Możemy żyć pośród innych narodów tylko tak długo, jak udaje się nam przekonać je, że żydzi to nie osobny lud, ale reprezentanci wyznania religijnego, którzy tworzą „wspólnotę religijną”, choć o szczególnym charakterze. W rzeczywistości jest to największe z naszych kłamstw.
   (14) żydzi utwierdzili cztery znaczniejsze kłamstwa, które skrywają ich naturę i chronią ich status i władzę: 1)Żydzi są Izraelitami, a więc nadal wybranym ludem Bożym; 2) Jezus Chrystus był żydem; 3)Wszystkie cywilizacje są równe i wszyscy są braćmi; 4)żydzi stanowią po prostu odrębną grupę religijną.
   WŁADZA PIENIĄDZA
   Zapytany o sposoby zdobywania władzy przez żydów, p. Rosenthal powiedział:
   Nasza władza powstała przez manipulowanie narodowym systemem monetarnym. To my jesteśmy autorami powiedzenia „Pieniądze to władza”. Jak wynika z naszego mistrzowskiego planu, rzeczą zasadniczą było ustanowienie prywatnego banku narodowego. System Rezerwy Federalnej (The Federal Reserve System) bardzo dobrze nadał sie do tego planu, ponieważ należy do nas, choć nazwa wskazuje na to, że jest to instytucja rządowa. Od samego początku naszym celem była konfiskata całego złota i srebra i zastąpienie ich bezwartościowymi, niemożliwymi do odzyskania papierowymi banknotami. To myśmy zrobili!”
   O owych „niemożliwych do odzyskania” banknotach Rosenthal powiedział:
   Przed rokiem 1968 naiwny goj mógł wziąć jednodolarowy banknot Rezerwy Federalnej, zanieść do każdego banku w Ameryce i zamienić na dolara w monecie zawierającej 12.5 grama 80%-owego srebra. Do 1933 roku można było za ten sam banknot otrzymać monetę zawierającą 25 i 4.5 grama 90%-owego złota. My tylko dajemy gojom więcej niewymienialnych banknotów lub kawałków miedzi. Ale nigdy nie dajemy im ich złota i srebra. Tylko jeszcze jeden papierek. My żydzi wzbogaciliśmy się dzięki tym papierkowym zabawkom. Dzięki tej metodzie bierzemy pieniądze i w zamian dajemy papier.”
   (15) Problem ekonomiczny Ameryki i całego świata sprowadza się do problemu żydowskiego albo, jak powiedział Henry Ford: „Kwestia pieniężna dobrze rozwiązana jest zakończeniem kwestii żydowskiej i każdej innej kwestii o zasięgu światowym”. „The International Jew” (Międzynarodowy żyd) Tom III str. 221.
   Gdy zapytałem jak mieli zamiar tego dokonać, odparł:
   Po pierwsze przez kontrolę nad systemem bankowym mogliśmy kontrolować kapitał korporacji. Poprzez to uzyskaliśmy totalny monopol w przemyśle filmowym, sieciach radiowych i rozwijającej się telewizji. Przemysł poligraficzny; gazety, czasopisma i pisma techniczne już były w naszych rękach. Najlepszym miejscem przy żłobie było przejęcie publikacji materiałów szkolnych. Przez te środki mogliśmy kształtować opinię publiczną wedle naszych upodobań. Ludzie to głupie świnie, które chrząkają i kwiczą na taką nutę, na jaką im zagramy, czy to będzie prawda czy kłamstwo.”
   KONTROLA NAD UMYSŁAMI :Zapytany o to, czy żydzi obawiają się jakichś zagrożeń ze strony „milczącej większości”, Rosenthal roześmiał się i odrzekł: Nie ma czegoś takiego jak milcząca większość, bo my kontrolujemy ich owczy popęd. Istnieje co najwyżej bezmyślna większość i taką ona pozostanie tak długo, jak ich ucieczka od naszej nieustępliwości pozostaje narkotykiem w naszym przemyśle rozrywkowym. Poprzez kontrolowanie tego przemysłu staliśmy się panami, a naród – niewolnikami. Gdy ciężar codziennego trudu staje się niemal niemożliwy do dźwignięcia, stosujemy zawór bezpieczeństwa w postaci chwilowej przyjemności. Telewizja i film dostarczają potrzebnej chwilowej rozrywki. Programy te są tak zaplanowane, aby docierać do zmysłów, emocji ale nie do logicznie myślącego umysłu. Przez to ludzie są tak zaprogramowani, aby odpowiadać na bodźce zgodnie z naszym życzeniem, ale nie zgodnie z rozumem. Nie milczą nigdy; ale też nie myślą.” Kontynuując tę myśl na temat żydowskiej kontroli nad gojami Rosenthal powiedział: Wykastrowaliśmy społeczeństwo poprzez lęk i zastraszenie. Jego męskość istnieje tylko w połączeniu z kobiecym wyglądem. Będąc tak bezpłciowymi ludzie stali się posłuszni i łatwo nimi sterować. Jak wszystkie zwierzęta wykastrowane, nie kierują swoich myśli ku przyszłości i swemu potomstwu, ale ku bieżącej rozrywce i następnemu posiłkowi”.
   (16) Ten sposób myślenia wsparty jest przez przekonującą, choć niebiblijną doktrynę upojenia, która pozwala uciec od odpowiedzialności wypełnienia Bożej woli i prawa tutaj na ziemi. Uniesienie, to żydowska doktryna wymyślona dla naiwnych „gojów”.
   MANIPULACJA PRACĄ I PRZEMYSŁEM
   Temperatura rozmowy wzrosła gdy wspomniałem o przemyśle narodowym.
   Udało nam się podzielić społeczeństwo poprzez przeciwstawienie pracy zarządzaniu
   (17) Socjalistyczny ruch robotniczy, wprowadzenie związków zawodowych, manipulacja płacami i cenami oraz rządowe regulowanie handlu były wymysłem żydów takich jak Karol Marks i Samuel Gomper. W rezultacie zniszczono wolną przedsiębiorczość.
   To chyba, było największe osiągnięcie, bo w rzeczywistości to jest trójkąt, choć widać tylko dwa jego punkty. W nowoczesnym przemyśle, gdzie istnieje kapitał, który my reprezentujemy, to wierzchołek. Zarządzanie i praca leżą u podstaw trójkąta. One stoją we wzajemnej opozycji, a ich uwaga nigdy nie jest skierowana na właściwy problem. Zarząd musi podnosić ceny, ponieważ wciąż wzrasta koszt kapitału. Robotnik musi otrzymywać coraz większą płacę, zarząd podnosi ceny, przez to tworzy się błędne koło. Nigdy nie krytykuje się naszej roli, która jest rzeczywistą przyczyną inflacji, ponieważ konflikt między pracą a zarządzaniem jest tak poważny, że żadna ze stron nie ma czasu na obserwację naszych poczynań. To nasze podnoszenie kosztów kapitału wywołuje inflację. M nie pracujemy, anie nie zarządzamy, a jednak ciągniemy zyski. Poprzez manipulację pieniędzmi kapitał, w który wyposażony jest przemysł nic nas nie kosztuje. Poprzez nasz bank narodowy, Federalny Bank Rezerw, rozszerzamy kredyt, który tworzymy z niczego, na banki lokalne. (18) O tym jak pieniądz i kredyt są tworzone dosłownie z niczego mówi wybitna książka Leopolda Soucy, „Fałszerze pieniędzy” wydana Wyd. WERS w 1999 roku jako tom 1 serii wydawniczej „Wokół doktryny Kredytu Społecznego”. Książkę poprzedził wstępem śp., bp Zbigniew Józef Kraszewski. Seria wydawnicza „Wokół doktryny Kredytu Społecznego”, jak i prenumerata pisma kredytowców „Michael” jest dla katolika naszych czasów rzeczą obowiązkową. – dop. K. Świtoń.
   One z kolei rozszerzają kredyt na przemysł. Tak więc robimy więcej niż Bóg, bo nasze bogactwo bierze się z niczego. Wygląda pan na zdziwionego! Niepotrzebnie! To prawda, robimy więcej, niż Bóg. Za pomocą rzekomego kapitału doprowadzamy przemysł, pracowników i zarząd do stanu zadłużenia wobec nas. Dług ten wzrasta i nigdy nie będzie spłacony. Przez ten wzrost przeciwstawiamy zarząd sile roboczej tak aby nie zjednoczyły się aby nas zaatakować i aby nie powstała utopia bez długów. Jesteśmy elementem niezbędnym, ponieważ nie wydajemy ani grosza. Zarządzanie może stworzyć swój własny kapitał i zatrzymać swój zysk. Jego dochody by rosły. Robotnicy także mieliby się lepiej, ceny produktów byłyby stałe, a dobrobyt przemysłu, robotników i zarządu byłby coraz większy. My żydzi wychwalamy pod niebiosa to, że głupi goj nigdy nie zauważył, iż jesteśmy pasożytami pożerającymi coraz większe porcje przemysłu, podczas gdy producenci otrzymają coraz mniej.”
   KONTROLA NAD KAŻDĄ RELIGIĄ
   Po jakimś czasie tego żywego, ale szczerego wywiadu, p. Rosenthal wyraził swe myśli dotyczące religii. Religii także trzeba uczyć i my pracowaliśmy nad tą „potrzebą”.
   (19) Jak stwierdził żyd Karol Marks, „Religia jest opium dla ludu”.
   Przy naszej kontroli nad opracowaniem podręczników szkolnych i nad dostarczeniem informacji, potrafiliśmy utrzymać się na pozycji autorytetu w sprawach religii. Wielu naszych rabinów obejmuje profesorskie posady w rzekomo chrześcijańskich seminariach duchownych. Zadziwia nas głupota chrześcijan przyjmujących nasze nauczanie i uważających je za własne.
   (20) Jest to jedna z górnych przyczyn zdobycia i kontroli nad narodami przez żydów – przejęcie metod żydowskich. Jak zauważył Henry Ford: „Chrześcijanin nie potrafi czytać Biblii bez zakładania żydowskich okularów, a więc odczytuje ją błędnie: „The International Jew” (Międzynarodowy żyd) Tom IV str. 238. W rezultacie nie słyszą słów Boga na dane tematy, ale słowa żydów. Judaizm to nie tylko nauczanie w synagodze, ale także doktryna każdego „Kościoła chrześcijańskiego” w Ameryce. Poprzez naszą propagandę Kościół stał się naszym największym poplecznikiem. To nam dało szczególne miejsce w społeczeństwie, ich wiara w kłamstwo, że my jesteśmy „narodem wybranym”, a oni gojami. Owe okłamanie dzieci Kościoła bronią nas do tego stopnia, że niszczą własną kulturę.
   (21) Żydzi nie muszą przykładać ręki do każdego aspektu zniszczenia lub judaizacji chrześcijańskiej cywilizacji, ponieważ w wielu przypadkach posługują się swymi prozeitami lub „frontem nieżydowskim”. Ta prawda jest oczywista nawet dla tępaków; gdy popatrzą na historię, zobaczą, że wszystkie wojny były walką braci przeciwko braciom, abyśmy mogli zachować naszą kontrolę. Kontrolowaliśmy Anglię i Amerykę w czasie wojny rewolucyjnej, Północ w czasie wojny secesyjnej, Anglię i Amerykę w czasie wojen światowych. Poprzez nasz wpływ na religię udało nam się wciągnąć ignorantów chrześcijańskich w wojnę przeciwko nim samym, co zubożyło obie strony podczas gdy my zbieraliśmy finansowy i polityczny plon. Za każdym razem, gdy prawda wychodzi na wierzch, zbieramy po prostu nasze siły – nieświadomych chrześcijan. Atakują oni uczestników krucjat nawet jeśli są członkami tych samych rodzin.
   (22) Każdy, kto był w pierwszej linii ujawniających prawdę tej kwestii żydowskiej, może poświadczyć słowa Harolda Rosenthalda. Poprzez religię uzyskaliśmy całkowitą kontrolę nad społeczeństwem, rządem i gospodarką. Żadne prawo nie przeszło, zanim jego zalety nie zostały ogłoszone z ambony. Przykładem tego jest równość cywilizacji, która doprowadziła do integracji i w efekcie do przemieszania .
   (23) Por naukę o cywilizacjach Feliksa Konecznego. Tę myśl polskiego historiozofa warto by spopularyzować poprzez anglojęzyczne wydanie jego dzieł. Początki przetarł już Jędrzej Giertych poprzez wydanie „Synopis of the Jewish Cywilization” oraz „On the plurality of Cyvilization” dop. K. Świtoń.
   Naiwny kler poucza swych parafian, że jesteśmy szczególnym, wybranym narodem, a za chwilę twierdzi, że wszystkie cywilizacje są równe. Ich niezdecydowanie nie zostało dotąd odkryte. Tak więc my żydzi cieszymy się szczególną pozycją w społeczeństwie, podczas gdy inne narody są takie same. To dlatego wymyśliliśmy oszustwa na temat równości, redukując wszystkie narody do niższego poziomu. Uczono nas, że nasze obecne działania gospodarcze są dobre, a więc chrześcijańskie. Te papugi na ambonach wychwalają naszą dobroć za to, że pożyczamy im pieniądze na budowę świątyń i nie zdają sobie sprawy z tego, że ich własne Pismo święte potępia lichwę. Ochoczo płacą wygórowane odsetki. Poprowadzili społeczeństwo pod naszą kontrolę tym samym sposobem. Politycznie rzecz biorąc, przyjmują błogosławieństwo demokracji i nie rozumieją, że poprzez demokrację uzyskaliśmy kontrolę nad ich narodem. Ich Pismo .
   (24) Zwróćmy uwagę, że Rosenthal zawsze określa Biblię jako „ich Pismo” – chrześcijan, gojów, nigdy jako „nasze” lub „żydowskie” Pismo,uczy o życzliwych albo despotycznych formach rządów zgodnie z zaleceniami tego Pisma, podczas gdy demokracja – to rządy gawiedzi, którą my kontrolujemy poprzez ich Kościoły .
   (25) Autor – zapewne anglosaski protestant pisze o „Kościołach” kontrolowanych przez żydów. Ma tu na myśli zapewne dziesiątki lub setki Kościołów, denominacji i sekt protestanckich, które są wprzęgnięte w myśl i ideę rabinicznego judaizmu. Tak naprawdę jedynym bastionem – najzacieklej atakowanym przez judaistyczną wścieklicę i ich protestanckich zjudaizowanych pachołków jest święty Kościół katolicki – jedyna, na tym świecie ostoja Wiary Chrystusowej i Prawdy – dop. K. Świtoń,nasze media i instytucje gospodarcze. Ich religia jest tylko kolejnym kanałem, poprzez który możemy sterować siłą naszej propagandy. Głupota ich religijnych marionetek jest gorsza przez ich tchórzostwo, bo łatwo dają sobą rządzić.
   ŚWIATŁO NADZIEI
   Rzadko ktoś o taki jak p. Rosenthal odkrywa swą duszę. Myślę, że jakaś siła zmusiła tego człowieka od odkrycia, co napisane poniżej. Ponieważ nie wierzymy w życie po śmierci, wszystkie nasze wysiłki skierowane są na „teraz”. Nie jesteśmy tak głupi jak i wy i nie zaakceptujemy nigdy ideologii zakorzenionej w ofierze. Gdy wy będziecie żyć i umierać dla dobra wspólnego, my będziemy żyć i umierać tylko dla siebie. Idea ofiary z samego siebie jest wstrętna dla żydów. Jest wstrętna dla mnie. Żadna sprawa nie jest warta tego, by z nią umrzeć, bo śmierć to koniec. Jednoczymy się tylko, aby przetrwać. Jak grupa wilków jednoczy się, by zaatakować ofiarę, ale potem rozprasza się, gdy każdy się naje, tak my żydzi jednoczymy się w obliczu niebezpieczeństwa nie aby zachować naszą społeczność, ale aby ratować własną skórę.Ta postawa przenika cały nasz byt i filozofię. Nie jesteśmy twórcami, bo tworzenie przyniosłoby korzyść innym. My jesteśmy „odbiorcami” i interesuje nas tylko zaspokojenie własnych potrzeb. Zrozumieć naszą filozofię znaczy zrozumieć słowo „zdobyć”. My nie dajemy, a tylko bierzemy. Nie pracujemy, ale czerpiemy korzyść z owoców cudzej pracy. Nie tworzymy tylko zbieramy. Nie jesteśmy twórcami, tylko pasożytami. Fizycznie żyjemy wewnątrz społeczeństwa, ale duchowo jesteśmy mu dalecy. Praca oznacza wytwarzanie, a najwyższą formą pracy jest tworzenie. Wasza cywilizacja zawsze pracowała dla satysfakcji z tego co wytworzyła. My nidy nie pracujemy dla korzyści innych, tylko dla własnej. Wykorzystaliśmy ten wasz stosunek, aby uzyskać korzyść. Wy pracujecie dla radości jaką daje wam wytwarzanie, a nigdy nie obchodzi was zapłata. My używamy waszą produkcję za marną zapłatę i zamieniamy ją w fortunę. Do niedawna duma z pracy przewyższała żądania wysokich zarobków. My jednak zdołaliśmy uczynić społeczeństwo niewolnikami pieniądza prowokując je do pogoni za pieniądzem. Nawróciliśmy tych ludzi na naszą filozofię brania i zdobywania tak, że nigdy nie będą zadowoleni. Niezadowoleni ludzie są pionkami w naszej grze o zdobycie świata. Tak więc zawsze szukają i nigdy nie znajdą zadowolenia. A gdy szukają szczęścia poza sobą, stają się naszymi dobrowolnymi sługami. Wasz naród nie zdaje sobie sprawy, że dajemy mu tylko bezwartościowe bawidełka, które nie mogą przynieść spełnienia. Ludzie dostają coś do zabawy, używają tego i nie są zadowoleni. Dajemy i następną rzecz. Dajemy nieskończoną liczbę zewnętrznych rozrywek, tyle, że życie nie może znów się obrócić do wewnątrz, aby znaleźć ostateczne spełnienie. Uzależniliście się od naszego lekarstwa, dzięki któremu staliście się panami .
   (26) Dlatego też Chrystus powiedział: „uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów” (Mt 16.6) Było to ostrzeżenie przeciwko ich talmudyczno-babilońskim doktrynom, które dojrzewają w umysłach ludzkich i przenikają do społeczeństwa tak długo, aż filozofia ta ich nie zniewoli (Kol. 2.8). Na tym podstawowym kłamstwie, które opierają się z kolei inne kłamstwa. Naszą największą obawą jest to, aby nie wydało się to oszustwo, bo będziemy skończeni jak tylko opinia publiczna dowie się prawdy i przedsięweźmie właściwe środki.
   (27)Jedną rzeczą jest odkryć prawdę, inna – zrozumieć ją, a jeszcze inną – wszczęcie działania. Prawda jako taka nie ma wartości dopóki nie jest wykorzystana lub zastosowana.
   Staje się oczywiste, że nawet tu w Ameryce coś się budzi. Mieliśmy nadzieję, że przez nasze zniszczenie chrześcijańskich Niemiec każdy temat nas dotyczący będzie tabu. Jednak wydaje się, że następuje odrodzenie w tym narodzie, który tak ściśle kontrolowaliśmy. Obecnie rozważamy plany szybkiego wycofania się. Wiemy, że gdy rozbłyśnie światło, nie będzie dla niego żadnej przeszkody. Wszystkie nasze wysiłki tylko wzmocnią to światło i przyciągną do niego uwagę. Boimy się, że światło pada już na różne ruchy w tym kraju. Zadziwia nas, jak wam się udało dotrzeć do ludzi, skoro my zamknęliśmy wszystkie drzwi. Obawiamy się, że jest to znak nadchodzącego pogromu, który nastąpi wkrótce w Ameryce .
   (28) „Pogrom” to odwet i masakra grupy ludzi.Taki pogrom został odnotowany w Biblii, gdy mowa o upadku „tajemnicy Babilonu” (Ap. 18 lub o zniszczeniu Goga (Ez 39) czy Edomu (Ab).
   merykanie uświadomili sobie, że my ich kontrolujemy, i to jest nasz fatalny błąd. Ten naród nie może być krajem ludzi wolnych dopóki jest to kraj żydów .
   (29) Jest to pojęcie niezrozumiałe dla większości patriotów. Patrioci spędzili mnóstwo czasu zwalczając Rezerwę Federalną, media, Kongres lub rząd. Jednak to są tylko narzędzia używane przez żydów przeciwko „gojom”. Problemem nie są narzędzia czy środki, ale siła, która je kontroluje. To będzie objawienie, które stanie się naszą zgubą. Naród amerykański dał sobą sterować poprzez propagandę, jako że pióro jest potężniejsze od miecza. Morderstwo uchodzi nam płazem, a wszystko co robią goje, to gadanie, które jest nieskuteczne, ponieważ my, mistrzowie propagandy, zawsze publikujemy sprzeczne dane. Gdyby chrześcijanie przyjrzeli się historii i zastosowali tę lekcję przeszłości, wtedy pióro zostałoby z pogardą odrzucone, a miecz władałby z całą mocą .
   (30) Powtórka z historii dobrze wpłynęłaby na nasze umysły i wykazałaby, że kraje europejskie rozwiązywałyby problem żydowski tylko za pomocą siły i wygnanie.
   Dotąd umykaliśmy od miecza, a jedynym odwetem było czasopismo bez znaczenia czy też broszura w nielicznym nakładzie. Ich pióro nie dorównuje naszemu, ale nasza ciągła obawa polega na tym, że mogą otworzyć oczy i zobaczyć, że żadnej zmiany nie dokonano za pomocą pióra. Historię pisze się krwią, nie atramentem. Żaden list, artykuł czy książka nie zjednoczy ludzi, ani nie powstrzymały tyranów. Rozumiemy tę zasadę i wciąż namawiamy ludzi, aby pisali do Prezydenta, Kongresu i lokalnych środków przekazu. Bezpiecznie wykorzystujemy, zastraszamy i pozbawiamy przywilejów chrześcijan-Amerykanów tak długo, jak mają iluzję informowania mas poprzez drukowane słowo. Biada nam, jeśli zauważą kiedyś bezpłodność tych metod, odłożą pióra i podniosą miecz. Historia potwierdza fakt, że pasja obudzonej mniejszości, bez względu na jej liczebność, wyzwala wystarczającą ilość siły, aby obalić największe imperium. Ruchy, które kontrolują bieg wydarzeń nie spoczywają na bezwolnej większości, ale na czystej sile aktywnej mniejszości. Wola to potęga, a nie liczba, bo silna wola zawsze pociągnie masy!
   (31) Badając zasięg żydowskiej władzy nad Ameryką Henry Ford stwierdził, że ta kontrola „da się wytłumaczyć tylko żydowską wolą i siłą”. „The International Jew” (Międzynarodowy żyd), 1920. Tom I str. 210. Znów jesteśmy bezpieczni tak długo, jak silniejsza jest nasza wola, lub jak długo wola ludzi jest źle ukierunkowana, rozproszona i pozbawiona przywództwa. Nie zostaniemy usunięci za pomocą słów, ale siłą!”
   (32) Czy to nie byłby logiczny i właściwy kierunek działania potrzebnego dla pozbycia się z kraju jakichkolwiek napastników czy wrogów? Mądrość pana Harolda Rosenthala została przedstawiona w sposób uczciwy i dokładny. Powstaje teraz pytanie: CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY OCHRONIĆ NARÓD I KAŻDEGO OBYWATELA PRZED TĄ SIŁĄ???
   Ci z nas, którzy brali udział w walce o uratowanie naszego wielkiego niegdyś narodu przez tyle lat być może stali się nieczuli, niezbyt wrażliwi na te okropne rzeczy dziejące się wokół nas. Muszę jednak przyznać, że FAKTY przekazywane przez Harolda Wallace’a Rosenthala zrobiły na mnie wrażenie. Wywiad z nim, czy też jego wyznania, pomogły ukazać w dziennym świetle rzeczywistość, o której my weterani walki o prawdę i wolność wiedzieliśmy od dawna, ale twarda rzeczywistość żydowskiej perfidii jest tym bardziej szokująca, gdy zbierzemy wszystkie fakty w jedną całość. P. Rosenthal, dawniej wpływowy żyd, czuł się dumny z tego, że był ważnym elementem całej machiny kontroli nad mediami oraz niewidzialnego rządu, w którym polityczna władza nie ma nic do powiedzenia bez aprobaty żydów. Podkreślić tu należy kilka znamiennych uwag p. Rosenthala:
   - Naród amerykański nie jest odważny i żydzi szydzą z jego głupoty.
   - Władza żydowska wynika z ich pieniędzy, a władza pieniądza daje im możliwość przeprowadzenia „mistrzowskiego planu” zdobycia świata poprzez propagandę.
   - W Ameryce istnieje „bezmyślna większość”
   - Perfidia żydów polega na przeciwstawieniu świata pracy zarządzaniu.
   - Żydzi wierzą, że Chrystus był zwykłym człowiekiem
   - Żydzi są pasożytami, którzy uzyskali kontrolę nad naszym społeczeństwem, rządem, i gospodarką dzięki swojej religii.
   - Istnieje mit, że żydzi to „naród wybrany”.
   - Wielkim kłamstwem jest to, że żydzi tworzą grupę religijną, a nie naród.
   - Żydzi obawiają się, że ktoś odkryje kim są.
   Zaczynamy odkrywać tajemnice komunizmu i światowego syjonizmu, które chcą kontrolować nasz naród, a żydzi i ich skorumpowane media powoli zaczynają przyznawać, jak powiedział Rosenthal, że zmuszamy ich do asekuracji. Uwierzcie nam, Drodzy Czytelnicy, to będzie szok dla świata żydowskiego, gdy wszystkie fakty dostaną się do publicznej wiadomości i gdy odkryją, ze mamy informacje z „pierwszej ręki” od żyda poważanego dawniej w kręgach rządowych i to właśnie ten raport może „odkryć tajemnice”. Jeśli z waszą pomocą materiał ten dostanie się w ręce innych Obywateli w całym kraju, to może to pomóc w rozpoczęciu właściwego działania. Jak zauważyliście, spisek żydowski ma zredukować naszą populację, tak abyśmy byli posłuszni kontrolowanej przez żydów, międzynarodowej dyktaturze utworzonej przez żydowskich syjonistów i komunistów. To się dzieje i będzie się działo jeśli naród amerykański pozwoli się opanować .
   (33) Ignorancja i apatia jest zaproszeniem dla żydów, aby usidlili ludzi w sieci planów socjalistycznych. Owi „jednoświatowcy”, którzy kierują biurokracją w Waszyngtonie, pozwolili, aby ponad 12 milionów obcych przybyło do tego kraju nielegalnie ze wszystkich krajów świata włącznie z Chinami i Meksykiem. W ich posiadaniu są stanowiska pracy, których liczba przekracza liczbę naszych bezrobotnych. Ta broszura ma być bronią, za pomocą której otworzymy masom oczy. One wiedzą, że coś jest nie tak, ale nie wiedzą co zrobić. TERAZ im pokażemy. Tylko znajomość prawdy może doprowadzić do działania. Tak więc ważne jest rozprowadzenie tych dowodów pośród tysięcy, aby zwycięstwo znalazło się w zasięgu ręki. Choć broszura ta nie jest obszerna, jej treść zwróci uwagę niemal każdego czytelnika. Dlaczego? Ponieważ dotyka ona każdego mężczyznę, każdą kobietę i każde dziecko w Ameryce. Tak, nawet na całym świecie.
   TO WAŻNE! Nie ma innego dokumentu o takim znaczeniu.
   To ma związek z prawdą na temat życia i śmierci. Rewelacje zawarte w niniejszym dokumencie są szokujące i trudno w nie uwierzyć tym, którzy nie wyobrażają sobie tak złych intencji. P. Rosenthal był dumny z tego, że mógł odkryć niektóre tajemnice, które wychodzą na jaw gdy słuchamy każdego wypowiadanego słowa.
   Naród żydowski jest wrogiem WSZYSTKICH narodów. Już wpadli w panikę gdy zwrócono ich uwagę na ten dokument. Niech was Bóg strzeże! To wezwanie Boga na pomoc nie jest pustym gestem. Moja wiara chrześcijańska pozostaje nienaruszona. „Niech Bóg strzeże naszego narodu”, nawet jeśli obecnie jesteśmy więźniami monopolu propagandy posiadanego przez garść wywrotowców i manipulatorów. Z Jego pomocą możemy zrzucić jarzmo i zerwać więzy, tak aby większość poprzez godną reprezentację mogła domagać się uznania w dążeniu do wolności w świetle Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki.
   OSTRZEŻENIE
   Publikacja tego materiału niesie za sobą pewne ryzyko. Jego autor 13 marca 1978 roku został brutalnie pobity. Ale ryzykowałem życie już wcześniej i jestem gotów zrobić to znowu, o ile to, co wiem, dojdzie do wiadomości kilku milionów ludzi. Nagroda, którą otrzymują obrońcy prawdy bez względu na cenę, podobna jest do tej, którą otrzymał nasz Pan gdy sprzeciwił się diabłu. Gdy diabeł odszedł, jak mówi Pismo święte, „aniołowie przystąpili i usługiwali Mu”. Stoimy w obliczu ostatecznej bitwy. Musimy zrobić wszystko, aby „posłać słowo”...włącznie z modlitwą.
   (34) Boży plan ma na celu uwolnić naród od obcej niewoli – „jeśli upokorzy się mój lud, nad którym wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg. Ja z nieba wysłuchałem i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę” (2Krn 7.14, a także Pwt 30, 1-4; 1 Krt 8,33-34). Gdy przeprowadziłem wywiad z Haroldem Rosenthalem, wiedziałem, że to, co mówi, było „mocne” i miałem przekonanie, że jego treść obudzi wielu, którzy byli niedowiarkami. Interesujące, jak ten dokument potwierdza „Protokoły mędrców Sjonu”. Można by go nazwać „Osobistym Protokołem” – wydanie z 1979 roku”.
   Każdy, kto nie wie, że zorganizowane żydostwo jest podżegaczem światowego komunizmu i międzynarodowego syjonizmu oraz konspiracji mającej zniszczyć cywilizację chrześcijańską, jest zbyt naiwny i nieświadomy, aby zajmować się sprawami, z którymi mamy do czynienia.
   Nienawidzący Chrystusa żydzi i konspirujący przeciwko naszemu chrześcijańskiemu dziedzictwu, cieszą się bardzo z tych konserwatystów, którzy bronią żydów i mówią o różnych niebezpieczeństwach, tylko nie o ukrytej ręce spiskowców żydowskich, korzeniu wszelkiego zła, które zagraża chrześcijańskiej cywilizacji.
   (35) „Chciwość pieniędzy” jest „korzeniem wielkiego zła” (1 Tym 6.10); żydzi wykazują więcej od innych ludów, miłość do pieniędzy i instynktownie pragną zdobyć tyle dóbr, ile mogą, bez względu na środki lub krzywdę, jaką mogą spowodować. Ową złą siłą jest „ANTYCHRYST”, o którym mówi w 2 liście św. Jana, że ten jest Antychrystem, kto zaprzecza Ojcu i Synowi. Konserwatywni Amerykanie broniący żydów, świadomie lub nieświadomie pomagają w zniszczeniu naszego kraju. W rezultacie ŻYDZI RZĄDZĄ – SPISKUJĄ ABY RZĄDZIĆ ŚWIATEM – JESTEŚMY W NIEWOLI – CZY MOŻEMY UCIEC??? - tak tylko wtedy, gdy konserwatyści broniący żydów, pomagający Antychrystowi syjonistycznemu dzielić i rządzić, usłyszą, przyjmą prawdę, pójdą za ostrzeżeniem naszego Zbawiciela (J 8,44; Mt. 23,12), nie będą uważali, że nie wiedzą lepiej od Niego, i jeżeli się zjednoczą z prawdziwymi Amerykanami, którzy znają PRAWDĘ, w walce o zachowanie Kraju, wtedy możemy uciec od szponów NAJGORSZYCH WROGÓW CHRYSTUSA – żydowskich antychrystów, to jest JEDEN z najważniejszych sposobów uratowania naszego Kraju. Oznacza to, że ktokolwiek zapomni lub ominie żydowską kwestię, czy to przez nieświadomość, czy strach, nie może nauczać, nie może być nauczycielem czy osobą publiczną. Oznacza to, że każdy, kto naraża bezpieczeństwo kraju na szwank, każdy „jednoświatowiec”, spiskowiec, syjonista służący antychrystowi, który pozostaje wierny innemu krajowi i wszyscy agenci – ZDRAJCY MUSZĄ ZOSTAĆ WYGNANI PRZEZ PRAWDZIWYCH AMERYKANÓW Z KAŻDEGO STANOWISKA WŁADZY I WPŁYWU W TYM KRAJU I ZAMIAST NICH POSTAWIĆ NA STRAŻY PRAWDZIWYCH AMERYKANÓW. To jest droga, od której zaczął nasz Kraj i dzięki niej możemy być uratowani.
   CZĘŚĆ II Naszym bogiem jest Lucyfer
   Większość żydów nie lubi się do tego przyznawać, ale naszym bogiem jest Lucyfer”. Jest to wypowiedź Harolda Wallace’a Rosenthala, byłego asystenta d/s administracji senatora Jacoba K. Javitsa, który w 1980 r., przegrał wybory. Ja, Walter White, przez ostatnie 17 lat dyrektor konserwatywnego miesięcznika „Western Front”, dowiedziałem się o przechwałkach p. Rosenthala w Waszyngtonie i to mnie zachęciło do spotkania z nim i przeprowadzenia wywiadu (za opłatą). P. Rosenthal publicznie oświadczył, że żydzi całkowicie zdominują cały świat – i że kontrolują każdy aspekt życia publicznego w Ameryce i każdy element środków masowego przekazu. W końcu p. Rosenthal i ja spotkaliśmy się, przeprowadziłem z nim wywiad i nagrałem go za zgodą Rosenthala. W czasie tego spotkania Rosenthal stał się niecierpliwy, niegrzeczny i wulgarny (wszystko co usłyszeć można na kasecie), a także domagał się wyrównania finansowego zanim skończyłem zadawanie pytań. Ponieważ cały wywiad był długi, w 1977 r., opublikowaliśmy tylko jego część pod tym samym tytułem: „Ukryta tyrania”. Kopie tego dokumentu (część I ) poszukiwane były przez ludzi z całego świata. Wydajemy teraz część II.
   Pewien Czytelnik ze wschodnich Stanów USA przekazał mi wiadomość, że „Ukryta tyrania” (cz. I) dotarła do 3.5% czytelników w USA. Jeśli to prawda, to część I dokumentu została przeczytana przez ponad 7 milionów ludzi. Gdy zacznie krążyć część II wywiadu, jego wydźwięk może być jeszcze silniejszy. Zależy to od was, Czytelników.
   Zanim się do końca porozumieliśmy, ustaliłem z p. Rosenthalem, że odpowie na nieograniczoną liczbę pytań z całą uczciwością i przy wykorzystaniu swych możliwości. To przez tę umowę sprzeciwiłem się Rosenthalowi pod koniec wywiadu i zarzuciłem mu nieuczciwość wobec mnie. Dotyczyło to odpowiedzi na pytanie: „Czy wie pan dlaczego zaczęła się ta historia z żydami jako narodem wybranym”. Wtedy powiedział: „Większość żydów nie lubi się do tego przyznawać, ale naszym bogiem jest Lucyfer – a więc nie kłamałem – jesteśmy jego narodem wybranym. Lucyfer jest istotą żywą”. Nadal szukamy organów rządowych, które by zbadały stwierdzenia Harolda W. Rosenthala. Bo takie stwierdzenia według mnie nazywają się „ZDRADĄ”.
   Przejdźmy teraz do dalszej części rozmowy z Haroldem Rosenthalem.
   W: Panie Rosenthal, gdy prawda ma zostać opublikowana, gdy wychodzi na wierzch – czego pan oczekuje od ludzi na całym świecie, jak według pana postąpią z żydami?
   R: Wydawało mi się, że wywiad został zakończony.
   W: Bardzo mnie to interesuje – i to pytanie wymaga pańskiej odpowiedzi.
   R:Już zakończyliśmy rozmowę, a teraz pan od nowa próbuje mnie sondować. Dałem już panu „kamienne tablice”, a pan chce więcej.
   W: Co to znaczy? Co to są „kamienne tablice?”
   R: Nie ważne – i tak byście nie zrozumieli, wy, chrześcijanie!
   W: Więc teraz pan mnie potępia, bo jestem chrześcijaninem. Wydawało mi się, że prowadziliśmy rozmowę, jakby dotyczyła ona interesów, nieprawda?
   R: (Mamrocze coś pod nosem).
   W: Cokolwiek to oznacza, używa pan słów, których nigdy dotąd nie słyszałem. Czy mówi pan po angielsku?
   R: Powiedziałem .....................
   W: Czy może pan to przeliterować?
   R: (Literuje M-I-S-C-H-A-H i wyjaśnia, że to należy do podstaw Talmudu). Dajemy temu spokój. Do niczego nie dojdziemy – zakończyliśmy rozmowę i tu kończy się nasza umowa.
   W: Czy boi się pan odpowiedzieć na pytanie, które postawiłem?
   R: Do diabła, kim według pana jestem? Nie boję się odpowiadać na żadne pytania, ale podałem panu wystarczającą ilość informacji, aby napisać książkę.
   W: Czy nie zapłaciłem panu za to, zgodnie z umową?
   R: Tak, pewnie, ale chce pan pytać jeszcze więcej. Dobrze, chce pan usłyszeć moją opinię co ludzie pomyślą, gdy to wszystko przeczytają.
   W: To nie było dokładne pytanie, ale proszę dalej.
   R: Nie obchodzi mnie co pomyślą. Poza tym, kiedykolwiek się to stanie, pan i ja będziemy martwi. Czy to pana zadowala?
   W: Mieszka pan, panie Rosenthal, w Ameryce. Naszym obowiązkiem jest przestrzegać praw naszego Kraju. Wasza religia uczy, że możecie składać przysięgi, np., takie, jakie składa się przy obejmowaniu stanowiska politycznego, i jeżeli wam nie odpowiada, możecie zaprzeczyć, jakobyście ją złożyli. Tutaj mam kopię żydowskiego dokumentu zwanego Kol Nidre, a jego autentyczność jest stwierdzona .
   (36) Kol Nidre („wszystkie przyrzeczenia”) znaleźć można w jednej z ksiąg Talmudu, Nedarim (przysięgi), są one odczytywane co roku w synagodze w Dniu Pokuty. Prawo na to pozwala, aby wszystkie przyszłe zobowiązania, przysięgi i obietnice złożone przez żydów były „uważane za odwołane, wybaczone, anulowane, nieważne, bez znaczenia”. To pozwala żydom kłamać i oszukiwać innych.
   R: Cóż, żaden żyd nie praktykuje składania przysięg, tego jestem pewien.
   W: A jednak praktykują to – za pozwoleniem rabina.
   R: Do pewnego stopnia. Może wtedy, gdy jest to komuś potrzebne.
   W: Czy to nie grzech?
   R: Może według

ODPOWIEDZWydawca portalu HOTNEWS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści  zamieszczane przez użytkowników tejże strony. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.Nieprzerwanie od 2004 roku!

PARTNERZY:
Stanisław Michalkiewicz
Nasze kanały RSS:
główny
O NAS:
REKLAMA:
zobacz ofertę