Dodawanie komentarza

Do tematu: Spożywamy dary...

Komentarze do artykułu: Najdroższa droga na świecie?

POKAŻ WSZYSTKIE WĄTKI

Spożywamy dary...

~analityk Chrześcijan

2011-01-17 18:20:45

pytania i ważne kwestie !
    Pismo Święte zabrania spożywania mięsa ze zwierząt nieczystych. 3 Mojż. 11
    Zabrania też spożywania krwi oraz tłuszczu, nawet gdy pochodzą ze zwierząt czystych.3 Mojż. 3:17
    Nie należy również spożywać padliny. 3 Mojż. 22:8
    "Nie kalajcie siebie samych przez spożywanie któregokolwiek płaza , który pełza
    i nie zanieczyszczajcie się nimi, bo przez nie staniecie się nieczystymi.
    Albowiem Ja, Pan jestem Bogiem waszym. Uświęcajcie się bo Ja jestem święty." 3 Mojż. 11:43.44
    Ap. Piotr stwierdził: "Jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego." Dz. 10:14
    Na soborze apostołów w Jerozolimie, przypomniano chrześcijanom zakaz spożywania krwi
    i tego co zadławione. Dz. 15:29 Izajasz tak pisze o Dniu Sądu:
    "Gdyż ogniem i swoim mieczem dokona Pan sądu nad całą ziemią i będzie wielu pobitych przez Pana.
    Ci , którzy jedzą mięso wieprzowe i płazy i myszy, wszyscy razem zginą - mówi Pan." Iz.66:15-17
    Z tego tekstu wynika, że zakaz spożywania pokarmów nieczystych obowiązuje aż do końca świata.
    Mimo to niektórzy powołując się na kilka tekstów , twierdzą , że jest inaczej. Oto te teksty.
   
    1. "Nie to co wchodzi do ust kala człowieka, lecz to co z ust wychodzi, to kala człowieka."
    Jezus nie mówi tu o pokarmach nieczystych wymienionych w Piśmie Świętym
    lecz o jedzeniu chleba nie umytymi rękoma, czyli o "nauce starszych" wynikającej z tradycji.
    ale jedzenie nie umytymi rękoma , nie kala człowieka." Mat. 15:2.11.17-20 (te tłumaczenie jest nie prawidłowe chyba... znalazłem jeszcze takie coś: Wzmianki o spożywaniu ryb przez Jezusa - cudowne rozmnożenie chleba i ryb oraz
   spożywanie posiłku z uczniami po zmartwychstaniu (co wskazywałoby że unikał
   mięsa ale nie ryb - był wiec jaroszem) w dzisiejszych przekładach Biblii to
   skutek złego tłumaczenia słowa oznaczającego gorący posiłek.
   
    2. Widzenie Piotra o zwierzętach nieczystych. Dz.10:9-16
    "Wstań Piotrze, zabijaj i jedz!" "Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane."
    Żeby właściwie zrozumieć te słowa, należy przeczytać cały 10 rozdział.
    Zwróćmy uwagę, jak zrozumiał te słowa sam ap. Piotr:
    "Podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie które miał;" w. 17
    "Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka , nie nazywał skalanym lub nieczystym." w. 28
    "Teraz pojmuję naprawdę , że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie
    miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje." w.34.35
    Widzenie Piotra dotyczyło pogan , którzy przez Żydów traktowani byli jako nieczyści
   
    3. "Jeden wierzy , że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada.
    Niechże ten kto je, nie pogardza tym który nie je, a kto nie je , niech nie osądza tego który je;
    albowiem Bóg go przyjął." Rzym. 14:2.3
    Treścią 14 rozdziału Listu do Rzymian nie jest kwestia czystych i nieczystych pokarmów,
    lecz dieta wegetariańska , oraz dieta mięsna, którą niektórzy skrajni chrześcijanie
    w całości uważali za nieczystą.
   
    4. "Wszystko co się sprzedaje w jatkach, jedzcie o nic nie pytając dla spokoju sumienia."
    Za czasów apostolskich, Grecy i Rzymianie składali swoim bogom ofiary ze zwierząt.
    Część ofiarowanego mięsa, spożywana była w czasie uczt koło świątyni,
    część zaś sprzedawana była przez kapłanów w jatkach.
    Zwykle były to zwierzęta zaliczane przez Biblię do czystych. (Dz. 14:13)
    Gdy niektórzy chrześcijanie kupowali mięso wcześniej poświęcone bałwanom
    wielu ich współwyznawców, traktowało to jako udział w bałwochwalstwie.
    Żeby rozwiązać problem ap. Paweł tak napisał do Koryntian:
    "Co więc dotyczy spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom,
    wiemy, że nie ma bożka na świecie, i że nie ma żadnego innego boga oprócz Jednego."1 Kor. 8:4
    W związku z tym dodał w dalszej części swego listu:
    "Wszystko co się sprzedaje w jatkach, jedzcie o nic nie pytając dla spokoju sumienia….
    A jeśliby wam ktoś powiedział: To jest mięso złożone w ofierze bałwanom,
    nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał i dla spokoju sumienia." 1 Kor. 10:25.28
    W liście ap. Pawła nie ma żadnego pozwolenia na jedzenie mięsa zwierząt nieczystych.
    Mowa jest jedynie o spożywaniu pokarmów, które wcześniej poświęcono bożkom.
   
    5. "Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju
    albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu.
    Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus." Kol. 2:16.17
    Prawo ceremonialne w Starym Testamencie miało symboliczny charakter
    wskazywało bowiem na mającego przyjść Chrystusa.
    Prawo to nakazywało np. spożywanie baranka paschalnego, picie gorzkich ziół
    i uroczyste przestrzeganie Święta Paschy oraz sabatów ceremonialnych.
    Z chwilą śmierci Chrystusa, system ceremonialny, który na niego wskazywał, przestał obowiązywać.
    Symbol został zastąpiony rzeczywistością, którą jest Jezus Chrystus.
    Mimo to niektórzy wierzący wywodzący się z Żydów uważali,
    że chrześcijanie nadal powinni przestrzegać prawa ceremonialnego. Ap. Paweł napisał więc do Kolosan:
    "Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju…."
   
    6. "Bo wszystko co stworzył Bóg, jest dobre
    i nie należy odrzucać niczego co się przyjmuje z dziękczynieniem.
    Albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę." 1 Tym. 4:4.5
    Pierwsze trzy wersety poprzedzające, wyjaśniają to zagadnienie.
    Jest tam zawarte prorocze ostrzeżenie dotyczące odstępców, którzy będą zabraniali
    zawierania związków małżeńskich oraz przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg
    aby wierzący spożywali je z dziękczynieniem.
    Które to pokarmy stworzył Bóg aby je spożywać z dziękczynieniem?
    Oczywiście dieta rajska (wegetariańska) plus mięso zwierząt czystych.
    Gdyby wiec ktokolwiek zabraniał wierzącym spożywania takich pokarmów to znaczy że jest odstępcą.
    Podobnie, gdy ktoś zabrania wierzącym zawierania związków małżeńskich również jest odstępcą.
    Są to rzeczy dobre, które stworzył Bóg, aby je przyjmować z dziękczynieniem a nie odrzucać.
   
    7. "Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących, nic nie jest czyste
    ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie." Tyt. 1:15
    Niektórzy wyciągają z tego tekstu błędny wniosek, że wierzący (czyści) powinni wszystkie pokarmy traktować jako czyste (zdrowe) co jest oczywistym absurdem, gdyż np. ani alkohol,
    ani mięso niektórych zwierząt np. padlinożernych nie można zaliczyć do pokarmów zdrowych.
    Z tekstu wynika , że "rzeczy czyste należą do czystych",
    natomiast "dla pokalanych i nieczystych nic nie jest czyste;
    Dla nich nie istnieją (w ich zrozumieniu) żadne rzeczy "czyste" ( a także "nieczyste")
    gdyż nie przestrzegają oni żadnych postanowień w tym względzie.
    (Nie czynią żadnej różnicy między pokarmami czystymi i nieczystymi - chociaż powinni).
    W rozważanym tekście ani jedno słowo, nie zezwala na spożywanie pokarmów nieczystych.
   
    Wnioski.
    Nowy Testament nie zmienił Bożego podziału na pokarmy czyste i nieczyste.
    Życie i śmierć Jezusa nie uczyniły zdrowymi dla człowieka, płazów, gadów czy świń.
    Zbawiciel negatywnie odnosił się nie tylko do spożywania zwierząt nieczystych,
    ale również do ich hodowli w celach konsumpcyjnych.
    Świadczy o tym jego zezwolenie, aby demony wstąpiły w stado świń i spowodowały ich zniszczenie.
    W jednej z przypowieści Pan Jezus mówił o rybach dobrych i złych. (Mat. 13:47.48)
    Apokalipsa Jana (60 lat później) , nadal stosuje podział na zwierzęta czyste i nieczyste. Obj. 16:13 8:2
   
   niedługo dalsze analizy Pisma Świętego.

ODPOWIEDZ

Spożywamy dary

~cexcezar

2011-10-07 18:44:23

Dary to spożywają ci co na nie nie pracują,czyli duchowieństwo.Ja zapi....am na swój pokarm i jest mi obojętne co jem ,byle z tego energia była.Rozmyślania typu czyste czy nieczyste pozostawmy nierobom w czarnych sukienkach.Amen.

ODPOWIEDZWydawca portalu HOTNEWS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści  zamieszczane przez użytkowników tejże strony. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.Nieprzerwanie od 2004 roku!

PARTNERZY:
Stanisław Michalkiewicz
Nasze kanały RSS:
główny
O NAS:
REKLAMA:
zobacz ofertę